Jongerenbijeenkomst ‘Laaiend vuur’ in Roosendaal

17 juni 2014

Het vuur van het begin brandde op Tweede Pinksterdag in de Roosendaalse Onze Lieve Vrouwekerk. Jongeren, jongvolwassenen en jongerenbegeleiders uit het hele bisdom kwamen bij elkaar voor een diocesane ontmoeting, bedoeld om het jongerenpastoraat in het bisdom een impuls te geven.

Ontmoeten van jongeren en begeleiders
De praktische organisatie lag in handen van het bisdom in nauwe samenwerking met Jong Katholiek Roosendaal, de pas opgerichte jongerengroep van de Sint Norbertusparochie. Als priesterstudent en stagiaire in deze parochie is Jochem van Velthoven nauw betrokken bij de organisatie. “Het initiatief lag bij bisschop Liesen,” vertelt hij. “Hij vroeg zich af hoe de uitstraling van de diocesane jongerenvieringen versterkt kan worden. Zo kwamen we op het idee om samen met Jong Katholiek Roosendaal (JKR) een ontmoeting met jongeren en begeleiders te organiseren. De Roosendaalse jongeren waren meteen enthousiast en samen zijn we aan de slag gegaan.

‘Laaiend vuur’
Binnen een tijdspanne van drie weken lag er een program.” Het thema luidde ‘Laaiend vuur’. “Zo voelt het geloof, zo voelt de ontmoeting met Christus,” zegt Jochem. “Het gaat erom dat we het geloof met elkaar en met anderen delen en zo het Pinkstervuur brandend houden.”

“De dag is gedragen door gebed,” meent hij. “Van de jongeren zelf, de verschillende ordes, bewegingen en congregaties in het bisdom, de bewoners van het Antoniushuis en last but not least de parochianen van de Sint Norbertusparochie. Voor allen die bij de organisatie betrokken waren vormt het geloof de basis en dat is merkbaar geweest. Tijdens de ontmoeting hebben we bewust tijd voor gebed ingeruimd. Om 12.00 uur hebben we gezamenlijk het Engel des Heren gebeden.”

Eucharistieviering
De dag begon met een eucharistieviering waar bisschop Liesen de hoofdcelebrant was geassisteerd door rector N. Schnell en parochievicaris P. Swinne. Het Jongerenkoor Princenhage verzorgde de zang. De eucharistieviering kende op voorstel van de jongeren een aantal opmerkelijke elementen. Na de homilie van de bisschop vernieuwden de aanwezigen de doopbeloften. “Het leek de jongeren goed om, na afloop van de Paastijd, gezamenlijk op deze manier ons geloof te belijden. Zij wilden staand uitdrukking geven aan hun geloof en gezamenlijk het Onze Vader bidden.” Na de viering volgde er tijd voor ontmoeting, workshops en een gezamenlijke lunch.

Workshops
Theologiestudent Stan van Ommen tekende voor een workshop over Pinksteren. Sander van Aarle, lid van de RKJ Delft, gaf samen met Donna Mol, lid van JKR, uitleg over de oprichting van een jongerengroep en bisschop Liesen gaf de jongeren de gelegenheid om met hem in gesprek te gaan. Paul Neelissen uit Bergen op Zoom presenteerde zich tijdens een workshop voor dertig-plussers. Paul Neelissen heeft als vrijwilliger een canonieke zending gekregen voor het geven van catechese aan volwassenen en jongvolwassenen in het bisdom van Breda alsook voor het diocesaan jongerenwerk. Het verzorgen van volwassenencatechese zal vooral plaatsvinden binnen de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. Rector Schnell en bisdommedewerker Bob van Geffen richtten zich op de begeleiders. Samen met hen verkenden zij de vraag hoe het Pinkstervuur in hun leven oplaait.

Vervolg
Van Velthoven kijkt tevreden terug maar ook vooruit. “In het weekend van 28 en 29 juni is er het KJD-festival in Nieuwkuijk en we hopen in de week van 28 tot en met 25 oktober met een groep jongeren naar Polen te gaan, samen met de bisdombedevaart . Deze jongeren volgen hun eigen programma.”

“Deze dag was een succes, ook voor de jongeren in Roosendaal. Verschillende jongeren uit andere plaatsen zullen zich bij hen aansluiten om hopelijk later in hun eigen plaats een groep op te starten. Daarnaast is het voor henzelf goed dat ze getoond hebben zo’n activiteit aan te kunnen qua organisatie.”

 

Andere berichten