Jongerenbedevaart naar Rome is een “unieke kans”

3 december 2019

“Een unieke kans die zich niet snel opnieuw zal aandienen,” zo typeert kapelaan Jochem van Velthoven de landelijke jongerenbedevaart die van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt gehouden naar Rome. Deze week ontvangen parochies in het bisdom Breda speciale ansichtkaarten en posters die de promotie verder ondersteunen.

‘Geef jongeren de kans’
Van Velthoven gaat zelf mee als begeleider: “Ik zou het super vinden als we met enkele jongeren uit ons Bredase bisdom Rome kunnen gaan ontdekken!” Uit ervaring weet hij hoe belangrijk het is om met jongeren samen op pad te gaan en te ervaren hoe het is om deel uit te maken van een wereldkerk. “Jongeren laten niet de toekomst van de Kerk zien, maar het heden.” Dat zegt de kapelaan in het Bisdommagazine dat een dezer dagen op de mat valt. In een visionair artikel noemt hij hoe belangrijk het is om jongeren de kans te geven “een band op te bouwen met Jezus Christus”. In het artikel noemt hij verschillende manieren. Ook de bedevaart naar Rome is volgens hem zo’n gelegenheid: “een kans om Christus te ontmoeten en met elkaar het geloof te verdiepen, te vieren en te beleven.”

De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome worden de jongeren begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen. De organisatie van de jongerenbedevaart is in handen van Jongkatholiek en het Huis voor de Pelgrim.

Programma van de bedevaart
Op zondag 26 april vertrekken de jongeren met het vliegtuig naar Rome. Samen bezoeken zij de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart zal worden stilgestaan bij het leerling-zijn van Jezus en wat het betekent om Hem te volgen. Elke dag wordt de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein maakt deel uit van het programma.

Overnachtingen zijn geregeld in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is volgens de organisatie daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reizen de pelgrims per vliegtuig terug naar Nederland.
In het kort:

Lees hier meer achtergronden van deze bedevaart.

Andere berichten