Jongerenbedevaart naar Rome in voorjaar 2020

1 oktober 2019

Van 26 april tot en met 2 mei 2020 houdt Jong Katholiek, de jongerenorganisatie van de Nederlandse bisschoppenconferentie, een Jongerenbedevaart naar Rome. Jongeren uit alle Nederlandse bisdommen zijn welkom. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome worden de jongeren begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

Programma van de bedevaart
Op zondag 26 april vertrekken de bedevaartgangers met het vliegtuig naar Rome. Samen bezoeken zij de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart zal worden stilgestaan bij het leerling-zijn van Jezus en wat het betekent om Hem te volgen. Elke dag wordt de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein maakt deel uit van het programma.

Overnachtingen zijn geregeld in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is volgens de organisatie daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reizen de pelgrims per vliegtuig terug naar Nederland.

In het kort:

Lees hier meer achtergronden van deze bedevaart. Medio oktober 2019 verschijnt het promotiemateriaal in de parochies.

Andere berichten