Jongeren vieren WJD op Palmzondag

16 april 2014

Op Palmzondag werd wereldwijd de 29ste Wereldjongerendag gehouden. In Den Haag kwamen vijfentachtig jongeren bij elkaar voor een dag vol ontmoeting. Daar waren ook jongeren uit het bisdom van Breda bij, omdat de jongeren uit Rotterdam en Breda vorig jaar gezamenlijk naar de WJD reisden.

In de parochiekerk H. Martha vierden de jongeren Palmzondag mee met de parochianen. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in deze viering.

(Foto: R. Mangold)

In zijn preek sprak de bisschop over de vreugdevolle intocht van Jezus in Jeruzalem en hoe een paar dagen later de menigte roept om kruisiging. Na de lunch hield de bisschop een korte catechese over het thema dat paus Franciscus aanreikte voor deze Wereldjongerendag: ‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Mt. 5, 3). De catechese mondde uit in drie vragen aan de jongeren over arm van geest zijn. In kleine groepjes praatten de jongeren vervolgens door over het thema.

(Foto: R. Mangold)

Na de lunch volgden twee rondes met workshops. De dag werd afgesloten met aanbidding van het sacrament met gelegenheid om voorafgaand aan Pasen het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Zie het uitgebreide verslag op de website van het bisdom Rotterdam: ‘Jongerenontmoeting om geloof te delen (WJD)’

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten