Jongeren vieren Palmzondag 2016 (Wereldjongerendag)

29 maart 2016

Op zondag 20 maart vierden ongeveer 100 jongeren uit de bisdommen Rotterdam en Breda samen Palmzondag in de kerk van de Parochie De Emmausgangers in Rotterdam. De dag, die in het teken stond van de Wereldjongerendagen, begon met een eucharistieviering, waarin Mgr. Van den Hende celebrant was.

(Foto: P. van Mulken)

WJD-reis: Weg van barmhartigheid
Na de eucharistieviering was er een korte quiz over de WJD en werd informatie gegeven over de reis vanuit de bisdommen Rotterdam en Breda naar Polen. Er zijn inmiddels 101 inschrijvingen voor deze reis en nog een aantal plekken over. Inschrijven is mogelijk tot en met 1 april a.s.

Voor jongeren die niet mee kunnen naar de WJD wordt een thuisblijversweekend georganiseerd. De organisatie nodigde de jongeren die zich nog niet inschreven nogmaals enthousiast uit. Ook werd het filmpje getoond van mediapriester Roderick Vonhögen. Hij nodigt jongeren in samenwerking met Jong Katholiek uit om te gaan vloggen tijdens de WJD (info@jongkatholiek.nl).

(Foto: P. van Mulken)

Boodschap paus Franciscus
Na de maaltijd gaf bisschop Van den Hende een catechese aan de hand van de boodschap van de paus aan de jongeren bij gelegenheid van de Wereldjongerendagen 2016. De bisschop ging in op het thema barmhartigheid, Jezus die het gelaat is van de barmhartigheid van de Vader, de parabel van de verloren zoon en de werken van barmhartigheid. “Barmhartigheid ontvangen en geven. Dat hoopt de paus met ons te oefenen,” aldus bisschop Van den Hende.

De jongeren konden vervolgens kiezen uit verschillende werkwinkels die allemaal een aspect van barmhartigheid uitwerkten. De werkwinkels waren inhoudelijk, creatief, muzikaal en diaconaal. Aan het einde van de dag, na de werkwinkels, konden de jongeren het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Tijdens de eucharistische aanbidding in de kerk waren meerdere priesters beschikbaar voor het sacrament van de biecht. Veel jongeren naderden tot dit sacrament van barmhartigheid.

(Foto: P. van Mulken)

Andere berichten