Jongeren organiseren reis naar Taizé

29 januari 2008

Op 27 april vertrekt er vanuit Breda een bus met jongeren naar het Franse Taizé voor de jaarlijkse Taizéreis van het bisdom Breda. De reis duurt tot en met 4 mei. De jongeren organiseren de reis volledig zelf. De uitnodigingen aan jongeren in het bisdom zijn deze week verzonden.

Weldadige week
“Voor veel jongeren is een bezoek aan Taizé een onvergetelijke gebeurtenis,” zeggen Arwen Meulenbroek en Marc Bollerman namens het Jongerenplatform: “jongeren ervaren een bezoek aan Taizé als een weldadige week van rust en bezinning. Voor anderen is juist de internationale ontmoeting het belangrijkste. Vaak blijven contacten nog heel lang bestaan als men terug is. Weer andere jongeren vinden in Taizé voor het eerst woorden om iets van hun geloof uit te drukken. Hoe dan ook: Taizé raakt je hart en je ziel.”

Meeleven
De reis naar Taizé biedt jongeren de kans om een week lang mee te leven met de broeders van Taizé. Elke week komen daar honderden, vaak duizenden jongeren uit heel Europa. De week verloopt volgens een vast patroon. De jongeren nemen drie keer per dag deel aan het gebed met de broeders en hebben een dagelijkse Bijbelinleiding met aansluitend gesprekken in internationale groepen. Daarnaast werkt iedereen mee in het dagelijkse werk op de heuvel, waarop Taizé is gelegen.
De maaltijden in Taizé zijn simpel en worden door de jongeren zelf bereid in een enorme keuken. Slapen gebeurt in tenten of in sobere barakken.

Taizé in Breda
Van oudsher zijn de contacten tussen Taizé en Breda warm en intens geweest. Op verschillende plaatsen in het bisdom zijn maandelijks gebeden met liederen van Taizé. Jongeren komen samen, eten vaak gezamenlijk, waarna ze met elkaar zingen en bidden op de manier zoals dat in Taizé zelf ook gebeurt.
Op die manier zijn er her en der in het bisdom kernen van betrokken jongeren ontstaan die van grote waarde zijn gebleken voor andere vormen van jongerenpastoraat. De grootste groep, die bijeen komt onder de naam Taizé in Breda, heeft zich inmiddels aangesloten bij het diocesane Jongerenplatform, waar ze met haar energie een onmisbare bijdrage levert aan het diocesane aanbod voor jongeren.

Meer informatie over de oecumenische gemeenschap van Taizé vindt u op www.taize.fr/nl.
Alle informatie over de reis vindt u op de www.jongbreda.nl. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar taizeinbreda@hotmail.com

De reis is bedoeld voor jongeren van 17 tot 30 jaar. Jongeren van 15 of 16 kunnen ook mee, mits in begeleiding is voorzien (1 begeleider per 6 tieners). Tijdens de hele reis is naast de reisleiding ook pastorale begeleiding aanwezig.

Mocht u de folder willen ontvangen dan kunt u die hier downloaden of u neemt contact op met het bisdomkantoor: T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl.

Andere berichten