Jongeren in gesprek over samenleving, Kerk en roeping

14 juli 2017

“Jongeren in deze tijd hebben keuze uit ontzettend veel mogelijkheden, wat kansen biedt, maar ook spanning met zich meebrengt bij het maken van keuzes.” Dit was een van de opmerkingen op zondag 2 juli bij de bijeenkomst rondom de bisschoppensynode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

Ter voorbereiding op deze synode (oktober 2018), roept de paus wereldwijd jongeren op om van zich te laten horen, onder andere over de thema’s die in het Voorbereidend Document aan bod komen: hoe jongeren zichzelf, de samenleving en de Kerk zien, hoe zij denken, wat ze belangrijk vinden. Ook meer inhoudelijke thema’s over roeping en keuzes maken komen aan bod.

Bijna vier uur lang spraken jongeren in Breda hierover. Oud vicaris-generaal Vincent Schoenmakers gaf telkens een inleiding op een thema uit het Voorbereidend Document, en leidde samen met jongerenwerkster Nina Mertens het gesprek dat hieruit voortkwam. Thema’s als roeping en wereldbeeld kwamen aan bod. Na de inleiding en een verwerkingsronde, werd er met de jongeren gesproken over hoe zij ‘jongeren’ en ‘de samenleving’ definiëren. Er werd gekeken naar kansen én uitdagingen voor jongeren in de huidige samenleving. Of zij de algemene roeping naar volheid van leven en liefde herkennen, en hoe zij dat kunnen vormgeven in hun bestaan. Ook werd er gesproken over de plaats van de Kerk in de samenleving, en op welke manieren jongeren zich wel of niet verbonden voelen met de Kerk.

Aan het eind van de middag werden de kernboodschappen van de dag gepresenteerd aan bisschop Liesen.

 

Andere berichten