‘Jongeren en de uitdagingen van het geloof’: internationale jongerenbijeenkomst in Breda

23 januari 2019

Op zaterdag 9 februari 2019 komen in de Michaelkerk in Breda-Oost Nederlandse en Arabische jongeren bijeen. De dag is bedoel voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar die elkaar in hun geloof willen versterken. Zowel bisschop Liesen van Breda als de apostolisch visitator van de Chaldeeuwse Kerk in Europa, mgr. Saad S. Hanna, zullen bij deze dag aanwezig zijn. Het thema luidt: ‘Jongeren en de uitdagingen van het geloof’.

Kapelaan Jochem van Velthoven organiseert deze middag samen met Fatin Mattey-Eshaw. Kapelaan Van Velthoven doet dit vanwege zijn aanstelling in het jongerenpastoraat bij het Bisdom Breda. Fatin Mattey-Eshaw is projectmedewerkster van het project ‘Het kleinste mosterdzaadje’ van de Franciscanessen Alles voor Allen. Binnen dit project werkt zij aan de integratie van christelijke vluchtelingen in de Kerk en de Nederlandse samenleving.

“De jongeren spreken samen over de manier waarop we het geloof in deze samenleving vorm geven,” vertelt kapelaan Jochem. “Het is een internationaal gezelschap. Het jongerenpastoraat in Breda richt zich tot alle jongeren in het bisdom of ze nu blank, zwart of een andere huidskleur hebben. Je ziet in het jongerenpastoraat dat we een Wereldkerk vormen.”

Voor de bijeenkomst hebben zich 80 jongeren opgegeven. Kapelaan Jochem: “Het gaat om jongeren die in Nederland wonen en soms een niet-Nederlandse achtergrond hebben. De voertalen op deze middag zijn Nederlands en Engels, waarbij gezorgd wordt voor vertaling.”

Beide bisschoppen zullen de hele dag aanwezig zijn. Voor bisschop Saad S. Hanna maakt deze middag deel uit van een driedaags bezoek aan Nederland, weet Fatin Mattey-Eshaw.

De middag begint om 12.00 uur. Na het welkomstwoord volgt het engelstalig middaggebed, waarin mgr. Liesen het afsluitend gebed zal bidden. In het middagprogramma verzorgt mgr. Saad Hanna een lezing over het onderwerp ‘Jongeren en de uitdagingen van het geloof’. De Dream of Don Bosco-groep zal zich presenteren door middel van een toneelstuk. Het orkest Suryana verzorgt een optreden. De middag eindigt rond 17.00 uur.

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten