Jongeren bereiden zich voor op Taizé-ontmoeting Brussel

15 december 2008

Van 29 december tot 2 januari zullen zo’n 350 jongeren uit Nederland deelnemen aan de Europese Ontmoeting die door de gemeenschap van Taizé wordt georganiseerd in Brussel. Zij zullen daar samen met zo’n 40.000 jongeren uit heel Europa samenkomen voor workshops, gebed, ontmoeting en natuurlijk het vieren van het begin van 2009. Ook uit het bisdom Breda zal een flinke groep jongeren aan de ontmoeting deelnemen.

‘Wat hopen we?’
Een deel van de groep kwam zondag 14 december 2008 samen om zich voor te bereiden op deze bijzondere reis. In het klooster van de kapucijnen in Breda ontmoetten zij elkaar en ontvingen ze alle noodzakelijke informatie.
Marc Bollerman, jongerenwerker van het bisdom van Breda: “Dat is natuurlijk veel praktische informatie. Zo van: wat moet ik allemaal meenemen en hoe zit dat nou precies met die gastgezinnen waar we in terecht komen.?"
"Maar het was niet alleen maar praktisch. We hebben ook samen aan de hand van de lezing van de derde zondag van de Advent nagedacht over wat we gaan doen in Brussel. Wat verwachten we ervan? Wat hopen we daar te vinden?”

Maaltijd en gebed
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke simpele maaltijd, zoals men dat in Taizé gewend is, waarna de jongeren in de koorkapel van het klooster samenkwamen voor een intieme gebedsviering met de liederen van Taizé.

31e Europese Ontmoeting
De Europese Ontmoeting wordt dit jaar voor de 31e maal georganiseerd. Het initiatief werd destijds genomen door Broeder Roger, de toenmalige prior van de gemeenschap van Taizé en kreeg als motto ‘Een pelgrimage van vertrouwen’ mee.

Meer informatie: www.taizeinnederland.nl  en www.taize.fr/nl
 

Andere berichten