Jongeren actief voor de jongerencollecte

18 november 2009

Op 21 en 22 november wordt in de parochies gecollecteerd voor het jongerenwerk. Bij wijze van stimulans voor de collecte en het jongerenwerk heeft het jongerenplatform van het bisdom van Breda gezocht naar jongeren die in de regio’s ‘ambassadeur’ voor de collecte willen zijn.

De jongeren kregen een brief met de vraag contact op te nemen met de parochie of de pastorale beroepskrachten in de regio om te vragen of de parochie meedoet met de collecte. De brief ging vergezeld van posters om te overhandigen en twee concrete tips: 1) natuurlijk vertel je dan meteen hoe belangrijk de collecte is, 2) wat natuurlijk ook helpt is zelf samen met anderen jongeren helpen met collecteren…

Met de jongerencollecte worden twee goede doelen gesteund. De helft van de opbrengst gaat naar grote activiteiten als de Katholieke Jongerendag, de andere helft komt terug naar het bisdom en wordt gebruikt om diocesane activiteiten voor jongeren te organiseren. Op www.jongbreda.nl zijn verslagen terug te lezen van activiteiten.

Andere berichten