Jong Katholiek Roosendaal genomineerd voor HOOP award

24 juni 2014

Jong Katholiek Roosendaal is genomineerd voor de HOOP Award van Jong Katholiek. Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch en referent voor de jongeren binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie zal op het eerste Katholieke Jongeren Dag-festival deze prijs uitreiken. Het festival vindt in het weekend van 28 en 29 juni 2014 plaats op de terreinen van abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Jong Katholiek is de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland. Het is voor de eerste maal dat deze prijs uitgeloofd wordt. Door deze prijs hoopt men een positieve impuls aan het katholiek jongerenwerk te geven. Een jury bestaande uit mgr. Mutsaerts, Danielle van Lith, juriste bij het secretariaat van de RK Kerkprovincie, docente levensbeschouwing en vroeger actief als jongere in de politiek, en Beate Gloudemans, projectleider bij de bisschoppelijke adventsactie, zal de inzendingen beoordelen.

Er zijn 23 genomineerden. Het gaat hierbij om jongeren- of tienergroepen die zorgen voor nieuw elan in de eigen geloofgemeenschap, om personen die met hun enthousiasme nieuwe energie weten te genereren onder en voor jongeren of om een eenmalige activiteiten die op een positieve wijze het nieuws haalden. Op de website www.hoopaward.nl is een overzicht van de genomineerden.

Uit het bisdom van Breda behoort alleen Jong Katholiek Roosendaal tot de kandidaten. Jong Katholiek Roosendaal is de jongerengroep van de Sint Norbertusparochie. Deze groep is een half jaar geleden gevormd en bestaat uit jongeren van 14 otot 24 jaar. De jongerengroep was mede verantwoordelijk voor de organisatie van Laaiend vuur, de diocesane jongerenactiviteit op Tweede Pinksterdag.

 

Andere berichten