Jong Katholiek Roosendaal en ‘Laaiend vuur’

29 mei 2015

Op Tweede Pinksterdag 25 mei was de Sint Norbertusparochie te Roosendaal de gastheer van ‘Laaiend vuur’, een jongerenontmoetingsdag georganiseerd door Jong Katholiek Roosendaal (JKR), de jongerengroep van de parochie, in samenwerking met het bisdom Breda.

Ongeveer veertig jongeren en begeleiders kwamen bij elkaar in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade. Onder hen bevond zich ook de nieuwe jongerenwerkster van het bisdom van Breda, Nina Mertens, die aan het eind van de viering al even werd gepresenteerd. Nina Mertens start per 1 juli 2015 in de functie van projectmedewerkster op het gebied van het jongerenwerk (0,5 fte voor de duur van drie jaar).

(Alle foto’s: Lya van Dorst)

‘Laaiend vuur’ opende met de eucharistieviering. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant. Pastoor Akkermans van de Sint-Norbertusparochie en rector Schnell concelebreerden. Diaken Jochem van Velthoven assisteerde. De cantores van de Onze Lieve Vrouwekerk ondersteunden de gezangen.

In zijn homilie merkte bisschop Liesen op dat Tweede Pinksterdag de overgang van de Paastijd naar de tijd door het jaar markeert. Jezus heeft afscheid genomen van zijn leerlingen. Bij zijn heengaan hield Hij de leerlingen twee dingen voor. Allereerst riep Hij hen op elkaar lief te hebben en zijn geboden te onderhouden. En dan, als iemand de Heer lief heeft zal Hij de Helper zenden. Door de Helper blijven we met de Heer verbonden, aldus de bisschop, die vervolgens de Tien Geboden van God kort noemde. Welbeschouwd zijn de Tien Geboden een opdracht je verstand te gebruiken, aldus bisschop Liesen. Je dient resoluut nee te zeggen tegen alles wat niet goed is. Om werk te maken van je vrijheid en die serieus te nemen, zodat je gereed bent de H. Geest te ontvangen.

Na de eucharistieviering volgde het programma in het centrum van de parochiekern Onze Lieve Vrouw. Een groep jongeren ging in gesprek met bisschop Liesen over de manier om jongeren te benaderen. In deze ongedwongen uitwisseling van ideeën benadrukte de bisschop het belang van persoonlijke contacten. De beste weg om mensen te bereiken blijkt mond-tot-mond reclame te zijn. De begeleiders spraken in een workshop over ervaringen uit het jongerenpastoraat. Bij deze bijeenkomst onder leiding van Ben Hartmann waren ook vertegenwoordigers van het dominicaanse en franciscaanse jongerenwerk aanwezig.

Later in de middag verzorgde de theologiestudent Stan van Ommen een workshop over de heilige Geest. Rector Schnell leidde een workshop over het sacrament van boete en verzoening. Een viering met eucharistische aanbidding en de mogelijkheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen sloot het inhoudelijk deel van de dag af. Daarna was er nog een gezellige ontmoeting in de tuin achter de kerk.

 

Andere berichten