Jong Katholiek houdt landelijke inspiratiedag

9 september 2020

Jong Katholiek, de landelijke jongerenorganisatie van de Nederlandse bisschoppenconferentie, houdt op zaterdag 27 februari 2021 een landelijke inspiratiedag voor jeugd- en jongerenwerkers. De dag zal onder andere gaan over mentorschap, de persoonlijke band met God en hoe men kinderen en jongeren in de parochies en bisdommen kan begeleiden.

Vooraankondiging
De dag is bedoeld voor vrijwilligers, professionals, pastoors en iedereen die actief is als begeleider in het kerkelijke jeugd- en jongerenwerk. In een persbericht maakt de organisatie vooral de datum bekend. De organisatie is nog op zoek naar een locatie die groot genoeg is om de anderhalve meter te kunnen waarborgen. De indeling van de dag is verder ook nog niet helemaal uitgewerkt, maar er zal een interactief programma zijn met workshops. Ook een lunch, een eucharistieviering en een afsluitende borrel maken deel uit van de inspiratiedag.

 

Andere berichten