Jong Bisdom Breda en de NightFever Oosterhout

21 december 2015

Op vrijdag 18 december sloot Jong Bisdom Breda aan bij de NightFever in de basiliek in Oosterhout. “Bij het organiseren van deze Nightfever zijn al jarenlang jongeren vanuit verschillende parochies van het bisdom betrokken, met name uit de Catharinaparochie in Oosterhout zelf. Het is een mooie gelegenheid om jongeren vanuit het bisdom daarmee in verbinding te brengen,” vertelt Nina Mertens, projectmedewerkster jongeren.

‘Een hele concrete manier om iets voor een ander te betekenen’
Voorafgaand aan de activiteit vertelt ze: “Jongeren van buiten Oosterhout kunnen geïnspireerd worden door deze activiteit, de betrokkenen en hun enthousiasme, om vervolgens wellicht in hun eigen parochie elders in het bisdom een soortgelijk initiatief op te zetten.” Christoph, is een jongere die voor een tweede keer meedoet met Nightfever in Oosterhout dit jaar, en die ook betrokken is bij Jong Bisdom Breda. Hij zegt over de NightFever: “Het is een heel concrete manier om iets voor een ander te betekenen. Ik hoop dat mensen ook dit jaar weer blij verrast zijn door de sfeer en de eventuele ontmoetingen in de kerk. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

De basiliek van Oosterhout tijdens de NightFever.

Mooie ontmoetingen en bijzondere gesprekken
Uiteindelijk verzamelden alle vrijwilligers zich op 18 december om 17.00 uur om alles klaar te maken in en rondom de basiliek. De groep bestond uit zo’n 60 vrijwilligers, waarvan het overgrote merendeel jongeren waren, afkomstig uit allerlei verschillende kerken, koren en gemeenschappen. Nina: “Na het opbouwen stond er een heerlijke maaltijd voor hen klaar, wat ook de gelegenheid bood elkaar wat beter te leren kennen. Na de maaltijd werden er korte instructies en tips gegeven voor het verloop van de NightFever, en toen ging iedereen naar zijn post. Sommigen zongen in het koor, anderen staken kaarsjes aan of deelden bijbelverzen uit in de basiliek. Een groot deel van de vrijwilligers was ingedeeld in het straatmissie-team. Zij gingen het centrum van Oosterhout in, met een stel kaarsjes op zak. Deze kaarsjes werden aangeboden aan voorbijgangers, met de vraag of zij deze in de basiliek wilde aansteken. Dit bracht hele mooie ontmoetingen en bijzondere gesprekken voort.”

Het leidde tot bijzondere ontmoetingen. Een van de deelnemers vertelt na afloop: “Ik sprak een man aan, die aangaf niet de kerk in te willen. Hij was daar al jaren niet meer geweest. Ook was hij een beetje aangeschoten en had hij net nog wat biertjes gekocht. Maar toch was hij wel geïnteresseerd in wat ik, als jongere, aan hem vertelde over het geloof. Toen stelde ik voor om samen de basiliek in te gaan om een kaarsje aan te steken. Dat wilde hij uiteindelijk wel. Hij liet zijn boodschappentas buiten staan en liep met mij mee de basiliek in. Ik zag dat hij door deze ervaring geraakt was, net als ik. Ik zal dit niet snel vergeten.”

Om 21.30 uur sloten de vrijwilligers in de kerk af met een gezamenlijk. “Er werd gebeden, prachtig gezongen en muziek gemaakt. Het was een perfecte manier om deze NightFever avond af te sluiten. Na deze afsluiting stak iedereen nog even de handen uit de mouwen om alles op te ruime,” vertelt Nina, om er aan toe te voegen dat de avond in goed gezelschap werd afgesloten in een café tegenover de basiliek.

ChristmasFever in Breda: 600 kaarsjes
Overigens vond op zaterdag 19 december in de parochie Breda Centrum een ‘ChristmasFever’ plaats in de Antoniuskathedraal in de binnenstad van Breda. De ChristmasFever vond ’s middags plaats (14.00-16.00 uur) en was de kerstvariant op de NightFever. Brechje Loenen was erbij betrokken als projectmedewerker voor het gezinspastororaat in het bisdom.

Zij vertelt hoe parochianen de voorbijgangers onder het winkelend publiek enthousiast uitnodigden en dat er in totaal een kleine 600 waxinelichtjes zijn uitgedeeld. “Sommige mensen kwamen met twee een kaarsje aansteken, sommigen namen het kaarsje mee naar huis. Veel jonge mensen en gezinnen, viel me op.”

De ChristmasFever bood mensen de gelegenheid voor mooie en persoonlijke gesprekken. Ook waren twee priesters aanwezig voor het sacrament van boete en verzoening, waar door een aantal mensen gebruik van werd gemaakt.

 

Andere berichten