Jan Schuurmans: koperen jubileum als kerkmusicus

23 april 2012

Op 1 april was Jan Schuurmans 12,5 jaar bij het bisdom van Breda als kerkmusicus in dienst. Dit werd op het bisdomkantoor op donderdag 12 april gevierd. Jan Schuurmans begon in 1999 op het Diocesaan Pastoraal Centrum, toen nog gevestigd aan de Fatimastraat in Breda. Vanaf 2005 is zijn werkplek op het bisdomkantoor.

Ondersteuning parochies
De kerkmusicus heeft een veelzijdige functie. “Mijn eerste taak bestaat uit dienstverlening aan de parochies op het terrein van de kerkmuziek,” vertelt hij. “Zo heb ik het afgelopen jaar bijvoorbeeld enkele zangochtenden mee georganiseerd in onder andere Rijen en Tholen. In deze lijn verzorg ik samen met Myriam de Jong-Smits de kadercursus liturgie en de kadercursus kerkmuziek.”

Diocesane ondersteuning
Als adviseur op het gebied van kerkmuziek maakt hij deel uit van de Commissie van Liturgie van het bisdom en van de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (NSGV). Voor deze vereniging doet hij ook uitvoerende werkzaamheden. Jan somt deze op. “Ik ben betrokken bij de organisatie van zangdagen, dirigenten- en organistendagen.” Ook bereidt hij met anderen de diocesane vieringen voor, waaronder recent de installatieviering van mgr. Liesen, en de eucharistievieringen die door Omroep RKK vanuit Breda worden uitgezonden op tv. “Sinds de komst van de mediavieringen overleg ik over de muzikale invulling hiervan. Het hoort tot mijn taak om te zorgen dat de koren een liturgisch verantwoorde keuze maken,” zegt hij.

Met hart en ziel
“Het is een veelzijdige functie. Ik ben organiserend, uitvoerend en voorwaardenscheppend bezig.” Hij aarzelt of hij zijn werk als een roeping beschouwt. “Roeping? Zo heb ik er eigenlijk nog niet over gedacht. Ik doe mijn werk met hart en ziel. Zo ben ik al van jongs af aan bezig met kerkmuziek. Ik had nog maar twee weken orgelles of ik was al hulporganist in mijn parochiekerk in Lage Zwaluwe. Al snel was ik ook pianist van het jongerenkoor.”

Kerkmuziek
Het was echter Harrie Muskens, zijn onmiddellijke voorganger, die hem ertoe bracht kerkmuziek te studeren. “Ik zocht na mijn afstuderen aan het conservatorium werk,” vertelt Jan. “Ik kwam toen Harrie tegen. Hij was doende een kinderkoor voor school en kerk op te richten en zocht iemand die dit wilde leiden. Hij vroeg mij, maar ik kon toen nog niet dirigeren. Hij spoorde mij toen aan om naar het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te gaan. Deze opleiding sloot duidelijk aan bij mijn interesse. Toen ik daar kwam studeerden er zo’n twintig mensen.”

Toekomst
Hierbij komen we op een teer punt, de toekomst. Afgelopen zomer is de laatste student katholieke kerkmuziek afgestudeerd in Nederland. Maar, meent Schuurmans: “Het vak van kerkmusicus heeft voldoende uitdagingen. De belangrijkste is voldoende mensen te interesseren in zingen en orgel spelen om zo de kwaliteit van de kerkmuziek te waarborgen. Als het aan mij ligt ga ik zeker nog een aantal jaren door.”

 

Andere berichten