Jaarverslag 2014 bisdom van Breda

17 februari 2015

Aanstaande vrijdag-zaterdag verschijnt het eerste Bisdommagazine van 2015. Dit Magazine is vormgegeven als ‘Jaarverslag 2014’. Het Magazine wordt bezorgd bij abonnees (pastorale beroepskrachten, parochiebestuurders, leden van caritasbesturen, religieuzen) en zal ook als pdf op de bisdomwebsite worden gepubliceerd.

Bij wijze van voorpublicatie vindt u hier reeds de bijlage over samenvoeging van parochies en caritasinstellingen met de bijlage over kerkgebouwen in het bisdom, evenals de bijlage over de deelname aan het kerkelijk leven en het aantal in parochies werkzame pastorale beroepskrachten.

Voorgaande jaren bracht het bisdom aan het begin van het kalenderjaar een Bestuursbrochure uit. De Bestuursbrochure bevatte een overzicht van activiteiten van het afgelopen jaar en bijlagen, zoals een financiële paragraaf, informatie over benoemingen, samenwerkingsverbanden en kerkelijke statistieken. Die opzet is niet veranderd. Wel is er door het andere formaat een rustigere bladspiegel en meer ruimte voor foto’s.

(Gebruik weergave roteren (CTRL+SHIFT+PLUS) voor een juiste weergave.)

Op de voorkant van het Magazine is een foto afgebeeld die is genomen tijdens de bisdombedevaart naar Polen in het heiligdom ter ere van de heilige Johannes Paulus II in Krakau. Het jaar 2014 stond voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding op de bisdombedevaart en de reis zelf in oktober. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten