Jaarlijkse informatiebijeenkomst voor de parochiële caritasinstellingen

26 januari 2011

De (inter)parochiële caritas instellingen hebben de uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor de parochiële caritasinstellingen in een van de dekenaten van het bisdom van Breda. De bijeenkomst is erop gericht om informatie met betrekking tot de diaconale centra en andere diaconale onderwerpen vanwege de sociale leer van de Kerk uit te wisselen. Bisschop Van den Hende neemt daarom deel aan deze bijeenkomst.

De bijeenkomsten en de data werden eerder aangekondigd in de Programmagids 2011 (p. 26). De datum van de bijeenkomst in dekenaat Het Markiezaat is echter gewijzigd.

Data en locaties

 • Voor het dekenaat De Baronie: dinsdag 22 maart, Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
 • Voor het dekenaat Het Markiezaat: dinsdag 5 april (datum gewijzigd in vergelijking met Programmagids p. 26) in het dekenaal centrum van Het Markiezaat, Rector Hellemonsstraat 1, 4702 RG Roosendaal
 • Voor het dekenaat Zeeland: woensdag 6 april in het parochiecentrum van de Emmaüskerk, Alberdinck Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen

Het programma

 • 19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
 • 20.00 uur: Opening: welkom met bezinning door diaken Wim Tobé, functionaris PCI’s
 • 20.10 uur: Inleiding door mgr. J. v.d. Hende over de sociale leer m.b.t. PCI’s
 • 20.45 uur Pauze
 • 20.55 uur Vragen naar aanleiding van de inleiding
 • 21.15 uur Mededelingen vanuit pastorale dienstverlening Bisdom van Breda
 • 21.25 uur: Rondvraag
 • 21.30 uur: Sluiting

(Inter)parochiële caritas instellingen kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomsten an via mevrouw Addy Kanters, T 076 5223444, E programmagids@bisdombreda.nl

 

Andere berichten