Jaar van het Godgewijde Leven

2 juni 2015

Op 31 mei sloot het bisdom Breda het Jaar van het Gebed af. Tijdens de afsluiting van het Jaar van het Gebed ontvingen de aanwezigen een gebedskaart met twee gebeden van paus Franciscus vanwege het Jaar van het Godgewijde leven. Het ene gebed is het gebed van de Godgewijden zelf, in het andere bidt de Kerk voor het godgewijde leven.

In de Wereldkerk begon op 29 november 2014 het Jaar van het Godgewijde Leven. Dit loopt tot 2 februari 2016. Op die dag viert de Kerk de Opdracht van de Heer in de tempel. Deze dag is speciaal gewijd aan het Godgewijde Leven.

Vanwege het Jaar van het Godgewijde Leven organiseerde het bisdom Breda op 22 mei 2015 de dankdag voor religieuzen in het bisdom.

Op 14 juni 2015 zullen enkele kloosters in het bisdom van Breda de deuren openstellen voor het publiek tijdens de Open Kloosterdag, die wordt georganiseerd door de KNR.

Het Jaar van het Godgewijde Leven is een initiatief van paus Franciscus die hiermee aandacht wil vragen voor de betekenis van het kloosterleven binnen de Kerk. Op 28 oktober 2015 is het ook 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie het decreet ‘Perfectae Caritatis’ over de vernieuwing van het religieuze leven aanvaardde. De paus hoopt dat gedurende het jaar de religieuzen zich het verleden dankbaar herinneren, de toekomst met hoop omarmen en het heden met passie beleven. In Rome vinden daartoe verschillende ontmoetingen plaats met en tussen religieuzen.

 

 

Andere berichten