Jaar van de priesters bisdom van Breda

11 maart 2010

Paus Benedictus XVI heeft 2009-2010 uitgeroepen tot jaar van de priesters (19 juni 2009 – 11 juni 2010). Het bisdom van Breda neemt diverse initiatieven in het kader van het jaar van de priesters.

Vernieuwing website Bovendonk én renovatie
Zo wordt in het jaar van de priesters en voorafgaand aan roepingenzondag 25 april de website van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk vernieuwd. Momenteel worden ook de ruimtes van de opleiding opgeknapt. De renovatie werd noodzakelijk door de toestroom van een relatief groot aantal nieuwe studenten voor het studiejaar 2009-2010.

Open dag Bovendonk: ‘Kom en zie!’
Op zondag 27 juni opent de Priester- en diakenopleiding Bovendonk haar deuren voor een open dag. Onder het motto ‘Kom en zie!’ worden mensen uitgenodigd om kennis te maken met de opleiding van het bisdom van Breda voor mannen met een late roeping. Na een woord van welkom door bisschop Van den Hende en rector Schnell kunnen enkele colleges worden gevolgd, zoals de studenten van Bovendonk deze volgen.
Aanmelden voor deze open dag: T 0165 504277, E info@pdob.nl
Voor meer informatie klik hier

Deelname nationale priesterdag
Priesters in het bisdom van Breda ontvangen deze week de uitnodiging voor de nationale priesterdag die op 5 juli plaatsvindt in ’s-Hertogenbosch. Op deze dag zal kardinaal Kasper spreken over het priesterschap. Kardinaal Kasper is prefect van de Congregatie voor de Eenheid der christenen in Rome en vermaard theoloog.

Gebedskring roepingen bisdom van Breda
Speciaal in het jaar van de priesters neemt bisschop Van den Hende het initiatief tot een gebedskring voor roepingen in het bisdom van Breda. Op roepingenzondag 25 april komt de gebedskring voor de eerste maal bijeen. Gezamenlijk worden de vespers gebeden om 17.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Leden van de gebedskring worden elk jaar persoonlijk uitgenodigd voor het gebed op roepingenzondag en ontvangen een fraai gebedsboekje.
Aanmelden voor de gebedskring kan via E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl, T 076 5223444
Voor meer informatie klik hier

Diocesaan programma-aanbod
Eerder dit jaar, in februari, hield rector Norbert Schnell van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk een inleiding voor de Priesterraad van het bisdom van Breda in het kader van het jaar van de priesters.

In de Programmagids met cursussen van het bisdom van Breda worden drie activiteiten aangeboden in het kader van het jaar van de priesters:

1) In elk van de drie dekenaten van het bisdom van Breda worden in maart gesprekken aangeboden met priesters. De priester, die gastheer is, vertelt zijn roepingverhaal. Aan de hand van de brochure ‘Aanzetten tot geloof: Getuigenissen vanuit het hart’ worden deelnemers uitgenodigd er hun eigen verhaal aan toevoegen.
2) Drie keer per jaar worden door de bisschop van Breda in het bisschopshuis bijeenkomsten georganiseerd speciaal voor pastorale beroepskrachten werkzaam in het bisdom van Breda. Na twee of drie korte inleidingen is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Op maandag 26 april, de dag na roepingenzondag, staat de bijeenkomst in het teken van het jaar van de priesters.
3) Voor priesters en geïnteresseerde diakens en pastorale werk(st)ers is er in de periode na roepingenzondag het aanbod om gezamenlijk het kerkelijke document ‘De priester, herder en leidsman van de parochiegemeenschap’ te lezen. Deze tekst werd gepubliceerd in 2001 door de Congregatie van de Clerus.

 

Andere berichten