Inzameling voor het goede doel bij ‘Chrismamis’ bisdom

23 maart 2016

Op woensdagavond 23 maart komen in Vlissingen gelovigen uit het hele bisdom bij elkaar voor de jaarlijkse Chrismamis: vrijwilligers en medewerkers uit parochies en parochiekernen, caritasinstellingen en zorginstellingen. Zij nemen pakketten mee die zijn ingezameld voor de Voedselbank en giften voor een stichting die mensen helpt die in de problemen zijn geraakt.

De Rooms-katholieke Kerk viert dit jaar het heilig Jaar van de Barmhartigheid dat is uitgeroepen door paus Franciscus. Dat geeft deze diaconale inzameling een bijzondere betekenis.

De Chrismamis op woensdag 23 maart vindt plaats om 19.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw (Singel 106 Vlissingen). De goede doelen zijn gekozen door de lokale caritas instelling van de H. Maria Parochie Walcheren.

Chrismamis: sacramenten en naastenliefde
Tijdens de Chrismamis zegent en wijdt bisschop Liesen de oliën en het chrisma die het komende jaar nodig zijn voor de bediening van de sacramenten. Flesjes met olieën en chrisma worden na afloop van de viering uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de parochies en zorginstellingen.

Gelovigen worden gevoed door de sacramenten om de band met Christus te versterken en om te getuigen van Gods liefde in woord en daad.

Inzameling 2015 (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten