Inzameling voor het Bisschop Muskensfonds voor Kerk en samenleving

19 april 2013

Na afloop van de pontificale uitvaart van mgr. Muskens op dinsdag 23 april zal een speciale collecte worden gehouden voor het Bisschop Muskensfonds voor Kerk en samenleving. Deze collecte is concreet bestemd voor de Voedselbank in het bisdom van Breda.

Mgr. Liesen: “Mgr. Muskens wordt door veel mensen vooral herinnerd als de bisschop vanwege zijn uitspraak over het wegnemen van een broodje door een arme. Dat is een uitspraak die terug te vinden is in de moraal van de Rooms-Katholieke Kerk. Het ging mgr. Muskens niet zozeer om dat broodje, maar hij wilde onder de aandacht brengen dat er gezinnen waren in Nederland die niet te eten hebben. Mgr. Muskens was een man met een grote bewogenheid voor de armen. Met die bewogenheid voor sociale zaken kwam hij ook in het nieuws. Hij heeft het thema van armoede in Nederland bespreekbaar willen maken. Het ging hem erom daadwerkelijk hulp te bieden aan mensen die niet te eten hebben. Dat geldt ook nu nog.”

Giften kunnen ook worden overgemaakt op giro 674196392 t.n.v. Bisschop Muskensfonds Bisdom van Breda.

Zie hiervoor ook het overlijdensbericht. Dit geeft aan liever geen bloemen. In plaats daarvan graag uw donatie voor het Bisschop Muskensfonds.

 

Andere berichten