Interviews met mensen met een beperking gestart (inclusieproject)

4 september 2012

Op 1 januari 2012 startte het bisdom van Breda een nieuw project ter bevordering van de integratie van mensen met een beperking in het parochiële leven. Myriam de Jong-Smits, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda voert dit project uit. Als onderdeel van het project worden momenteel interviews gehouden met verschillende mensen met een beperking.

Interviews
De eerste interviews vonden in augustus 2012 plaats. In totaal wordt gesproken met tien mensen met een beperking in Zeeland. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mensen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Deze gesprekken worden gebundeld in een uitgave die in het najaar 2012 gepresenteerd wordt.

Inclusieproject
Het Inclusieproject is een driejarig project dat loopt van 2012 tot en met 2014. In het eerste jaar wordt het thema onder de aandacht gebracht van de pastorale teams in het gebied van het voormalige dekenaat Zeeland In het tweede jaar staat de ontmoeting met mensen met een beperking zelf centraal. Met en voor hen worden parochiële activiteiten georganiseerd zodat zij met hun mogelijkheden aan het parochiële leven deel kunnen nemen. In het laatste jaar richt de aandacht zich op het slechten van figuurlijke en letterlijke drempels binnen het pastoraat.

Sociale leer van de Kerk in het bisdom van Breda
Het bisdom van Breda geeft sinds 2009 nieuwe impulsen aan de diaconie via ‘diaconale centra’. Vanwege de sociale leer van de Kerk ontplooit en ondersteunt het bisdom initiatieven ten behoeve van de diaconie en de zichtbare gelovige uitstraling daarvan. Andere initiatieven zijn onder meer: diaconale werkbezoeken van de bisschop, de Antoniusacademie, de Diaconale Stad Roosendaal.

 

Andere berichten