Interview met Gerrit Fennema

11 juni 2012

Op zondag 17 juni wordt Gerrit Fennema door bisschop Liesen gewijd tot permanent diaken van het bisdom Breda. Hier leest u een interview met hem.

Samen met zijn echtgenote Marita (pastoraal werkster bij de zusters franciscanessen van Mariadal te Roosendaal) bewoont Gerrit Fennema de pastorie van Chaam. Daar werkt hij nu in een enthousiast team voor de parochies van Alphen, Chaam, Gilze, Baarle-Nassau, Riel en Ulicoten. “Een mooi gebied,” vindt hij zelf.

Ontmoeting met Marita
Het lag niet voor de hand dat Fennema diaken zou worden. Gerrit werd in 1950 geboren in een Nederlands-Hervormd gezin in het Drentse Klazienaveen. Hij werd actief in het jeugdwerk van zijn eigen gemeente en de zondagsschool. “Als jeugdwerkleider gingen we ook met jongeren op kamp. Op één van die kampen ontmoette ik Marita. Laat dat nu het enige katholieke meisje van die groep zijn,” lacht hij.
In 1975 trouwt hij met haar. “Aanvankelijk bleef ik protestant al ging ik wel met Marita naar de katholieke kerk. We gingen in Emmen wonen. Als iemand mij verteld had, dat ik ooit diaken zou worden, had ik hem echt uitgelachen.”
“We waren feitelijk een traditioneel stel. Ik was de kostwinner en Marita was thuis. Dat was een bewuste keuze. “Door mijn werk als arbeidsbemiddelaar bij de arbeidsvoorziening kwam ik veel in contact met werkzoekenden. Ik vond het niet juist dat wij van twee inkomens leefden, terwijl anderen geen werk konden vinden.”
Deze positie bood Marita de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen voor de katholieke parochie van Emmen-Zuid. Van het een kwam het ander. Marita ging naar de pastorale school en studeerde vervolgens theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Amsterdam. Zij werd pastoraal werkster.

Groeiende roeping
In de tussentijd stond ook de geestelijke ontwikkeling van Fennema niet stil. “Ik ging naar de katholieke kerk. Hoewel ik als persoon ten volle gewaardeerd werd, voelde ik dat ik er niet helemaal bij hoorde. Zo mocht ik niet ter communie.”
Het verlangen om voluit lid van de Kerk te worden groeide en op 26 december 1985 ontving Gerrit Fennema het Vormsel en de Eerste Communie.
In de jaren negentig veranderde het nodige op het werk van Gerrit. “Het werd steeds zakelijker. Ik werkte met mensen die een steuntje in de rug nodig hadden om op de arbeidsmarkt te komen, maar dat steuntje werd steeds kleiner. Ik ging theologie studeren. Toen er weer een reorganisatiegolf aankwam heb ik gezegd: ‘Ik doe niet meer mee.’ Ik ben stage gaan lopen en pastoraal werker geworden eerst in het Friese Gaasterland en later in de Kop van Overijssel, de omgeving van Steenwijk.”

Geraakt door een zwerver
Als pastoraal werker groeide bij Fennema het verlangen om zich meer te binden aan de Kerk. “Ik ben eigenlijk over de streep getrokken door een zwerver. Ik was op het station in Amsterdam. Daar klampte een dakloze mij aan met de vraag of ik wat ansichtkaarten van hem wilde kopen. Ik was wat geërgerd en vroeg hem waarom hij geen straatkranten verkocht. Dan had ik tenminste iets om in de trein te lezen. Ik raakte met hem in gesprek en hij vertelde me zijn verhaal. Ik leerde de wereld van de daklozen kennen. Het bleek dat hij geschorst was door het verdeelcentrum van de straatkrant. Toen hij op een gegeven moment bij het station kwam stond er iemand op zijn plek straatkranten te verkopen. Er kwam een woordenwisseling en onze zwerver ging naar het verdeelpunt. Daar raakte hij in conflict met de distributeur. Er vielen enkele klappen. Schorsing volgde. Ik werd figuurlijk door dit verhaal geraakt. Ik dacht: wat hem gebeurt kan ook mij gebeuren. Nu sta ik aan de goede kant van de streep, maar morgen kan het anders zijn. De jongen liep weg. Ik ging hem achterna en gaf hem wat geld. Op dat moment heeft Jezus mij geraakt. Ik ging naar huis en zei tegen Marita: ‘Jezus heeft mijn hart geopend en mijn portemonnee.’ Voor mij is de vraag wie mijn naaste is heel wezenlijk.” Fennema ging studeren aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven, waar hij een driejarig programma volgde.

Gang naar het bisdom van Breda
Bisschop Van den Hende was bereid hem tot diaken te wijden. “Eigenlijk was het de bedoeling dat mijn wijding een half jaar eerder plaatsvond, maar door de bisschopswisseling is dit uitgesteld,” legt Fennema uit.
“Achteraf is dit goed geweest. We hebben een aantal stappen in alle rust kunnen zetten, zoals de opname onder de diakenkandidaten en het afleggen van de geloofsbelijdenis. Een week voor de wijding ga ik op retraite in de Lioba-abdij te Egmond waar we beiden oblaat zijn. Ik ben dan uitgerust voor de wijding.”

Man van de Kerk en man van Jezus
Door de wijding hoopt Fennema meer man van de Kerk te zijn. “Ik vind het geweldig dat ik het Evangelie mag verkondigen. De centrale boodschap van het Evangelie is dat God liefde is. Dat staat voor mij centraal. Dat is mijn houvast. Op de uitnodiging van mijn wijding staat de Bijbeltekst: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voeten.’ Deze tekst inspireert mij. Daarom ben ik blij dat ik in de Eucharistie het Evangelie mag voorlezen. Het Evangeliarium is mijn boek.”
“Daarnaast ben ik geraakt door het verhaal van Mozes en de brandende braambos. Wanneer Mozes deze braambos nadert, vraagt God hem zijn sandalen uit te doen, want hij bevindt zich op heilige grond. Dat voel ik ook als ik bij mensen op bezoek ben. Je komt binnen op bijzondere momenten in hun leven. Je voelt dan dat je de heilige ruimte van de ander betreedt. Je komt dan ook niet namens jezelf. Ik hoop dat mensen in mij iets van de Geest van Jezus mogen zien.”

De eucharistieviering, waarin bisschop Liesen Gerrit Fennema tot diaken wijdt vindt plaats op zondag 17 juni om 14.30 uur in de H. Antoniusabtkerk te Chaam.

 

Andere berichten