Interview met bisschop Liesen over de Veertigdagentijd

5 maart 2014

De Veertigdagentijd mag een gemeenschapsgebeuren zijn. Dit zegt bisschop Liesen in een interview over de periode die start op Aswoensdag en duurt tot Pasen. Het interview is gepubliceerd in Informaria, het parochieblad van H. Mariaparochie in Etten-Leur. Marlies Pruyssers interviewde de bisschop voor het blad.

In het interview vertelt bisschop Liesen wat deze periode van het kerkelijk jaar voor hem betekent.

Veertigdagentijd gemeenschapsgebeuren
De bisschop spreekt de hoop uit dat in de Etten-Leurse Mariaparochie het vasten ook een gemeenschapsgebeuren mag zijn. “Vasten doet ieder die daar voor kiest min of meer op dezelfde manier, maar ik hoop dat het gemeenschapsaspect sterker beleefd mag worden in de parochie en dat mensen niet schromen om dat met elkaar te beleven. Ook dat het vorm krijgt in de vreugde waarmee je naar Pasen toeleeft. De gemeenschappelijke voorbereiding maakt het ook iets van de parochie en dat gun ik de parochie ontzetten dat parochianen die ervaring opdoen.”

Bidden met je lichaam
De bisschop gaat in het interview in op de spiritualiteit van de Veertigdagentijd. “Vasten is bidden met je lichaam,” zegt de bisschop. “Bidden is in gesprek komen met God. In het gebed gaan we in op op wat naar ons toe komt van God uit en God gaat in op wie wij zijn.” Volgens de bisschop is de toeleg op gebed een onderdeel van vasten, zelfs het eerste aspect. In bijbelse zin heeft vasten te maken met het feit dat Jezus er niet is en we verlangen dat Hij bij ons is. “Vasten is je voorbereiden op de ontmoeting met Hem.”

‘Waar haal je je kracht vandaan?’
Bisschop Liesen formuleert het nog anders: “Vasten is als een diamant met meerdere facetten die van verschillende kanten bekeken kunnen worden. Als ik vast, eet ik minder, als ik minder eet heb ik minder kracht, minder fysieke kracht, waar haal ik dan mijn kracht vandaan? Het bidden met het lichaam door te vasten is er een uitdrukking van, dat ik kracht niet per se uit de dingen van deze wereld wil halen, maar dat ik heel bewust uitkijk naar de ontmoeting met Christus waar ik de kracht in vindt, dat is vasten. Dat beleef ik niet alleen als gedachten maar tot in het lichaam, dus daar doe ik het voor”.

Voorbereiding op Pasen
Op deze manier schept de mens een openheid voor God. Dat brengt de bisschop bij de betekenis van het Paasfeest. “Met vasten zoek je dus je kracht niet in bezit of in veel eten, maar in een openheid, een bewuste leegte die je niet zelf opvult, maar omdat je de kracht van God verwacht. Dat brengt je bij een ander aspect, als je aan vasten denkt: namelijk de verwachting van Gods kracht met Pasen. Pasen is het feest van de verrijzenis, Jezus die uit de dood is opgestaan. Dat is iets wat we nooit helemaal kunnen omvatten, we kunnen het nooit helemaal doorschouwen met ons verstand. Het is iets wat zich aan onze waarneming onttrekt.” “Dit is het hoogtepunt van ons geloof,” vervolgt de bisschop. “Dat Jezus leeft, dat Hij nu leeft en daar bereid ik me op voor.”

Vastenestafette
Parochies in het bisdom van Breda worden uitgenodigd de vastentijd ook in gezamenlijke verbondenheid te beleven. Om dit te ondersteunen organiseert het bisdom van Breda dit jaar voor de vijfde keer de vastenestafette. Parochies worden uitgenodigd in te tekenen voor deze estafette met een activiteit die een van de aspecten van de Veertigdagentijd voor het voetlicht brengt. Het gaat dan om het gebed, de persoonlijke en gemeenschappelijke soberheid en de dienstbaarheid aan de naaste, ver weg of dichtbij. Dit laatste gebeurt met name in de Vastenaktie. Opgave kan nog steeds bij Monique van Delft (E mvdelft@bisdombreda.nl). Op de website van het bisdom wordt een blog bijgehouden waarin verslag gedaan wordt van de verschillende activiteiten. Op de dagen dat er geen zijn, lezen we teksten van de zalige paus Johannes Paulus II, dit in voorbereiding op de diocesane bedevaart naar Polen.

 

Andere berichten