Interview met bisschop Liesen over de Bijbel

21 augustus 2012

Op 10 augustus 2012 verscheen in het Katholiek Nieuwsblad een interview van Henk Rijkers met bisschop Liesen. Rijkers sprak met Bisschop Liesen over de omgang met de Bijbel.

Voor de bisschop is de Bijbel een stuk van zijn leven. Op de vraag of bijbelexegese werk is of hobby antwoordt hij: “Geen van beide. In mijn opleiding naar het priesterschap werd natuurlijk veel aandacht aan de Bijbel besteed. Dat is boeiend maar raakt niet altijd meteen de kern van de mens. Tegelijk was het seminarie Rolduc een integrale vorming waarin de Bijbel een grote rol speelde. Ik heb die aangereikt gekregen als het Woord van God. Door die te lezen kom je voor God te staan: voor de levende God. Voor het Woord dat ons gegeven is en dat een antwoord verlangt.” Bisschop Liesen noemt  deze combinatie van studie en geestelijke lezing vruchtbaar.

In het interview kijkt bisschop Liesen ook vooruit naar de viering van het vijftigjarig jubileum van Vaticanum II. Hij erkent dat dit concilie een grote verandering teweeg heeft gebracht in de katholieke visie op de Bijbel maar dat zit hem niet in het concilie alleen. “In de jaren veertig en vijftig heeft de katholieke Kerk zich met veel moeite ontworsteld aan een smallere blik op die Bijbel. Er was dus al veel langer iets gaande en het concilie bevestigt dat. Met de synode van 2008 over het Woord van God, maar ook tussentijds, is duidelijk het belang aangegeven van het lezen van de Schrift, en om dat op een goede manier te doen.”

Het volledige interview is te lezen in het Katholiek Nieuwsblad van 10 augustus 2012. Exemplaren zijn tegen de prijs van € 2,25 te bestellen bij het Katholiek Nieuwsblad: Tel. 073-6136425

 

Andere berichten