Interview met bisschop Liesen in BoerEnBusiness

19 september 2012

“Het leven vraagt inzet en verantwoordelijkheid.” Dit zegt bisschop Liesen in een interview met BoerEnBusiness, magazine voor agrarische ondernemers (2012/06). In het interview spreekt de bisschop over actuele vragen in de agrarische sector en over zijn eigen achtergrond als boerenzoon.

Biodiversiteit
Vader Liesen had een gemengd bedrijf, met koeien, fokzeugen, kippen, een paard en vier hectare eigen grond. De mechanisatie kwam net op gang. In zijn jeugd op de boerderij, vertelt de bisschop, was de biodiversiteit enorm. Tegenwoordig “staat er vaak maar één soort plant en maar één boomsoort, zover je kijken kunt. Dat is vreselijk om te zien,” aldus de bisschop. “Men heeft geprobeerd die diversiteit weer terug te brengen, maar dat lukt vaak niet. Er is in die tussentijd zoveel gebeurd, dat kan niet zomaar worden hersteld.”

Verschraling
De mens is primair verantwoordelijk voor die verschraling, geeft de bisschop aan. Hij wijst daarbij op de negatieve invloed van stoffen die door de mens in de natuur komen. Ook neemt elders ter wereld de biodiversiteit af, als grote gebieden land worden aangewend voor bijvoorbeeld palmolie, grondstof voor biobrandstof. Bisschop Liesen: “Daardoor hebben wij olie, maar verdwijnt er een enorm stuk van de natuur en van de zuurstofvoorziening. Wij voelen ons daarbij geweldig, maar ten koste van wat?”

Verantwoordelijk
Ook boeren hebben bijgedragen aan de aantasting van de natuur volgens de bisschop, door onder meer schaalvergroting, het gebruik van kunstmest en de intensivering van de veehouderij. Daartoe ook gedwongen door stijgende productiekosten. De landbouw is niet alleen verantwoordelijk, benadrukt de bisschop in het interview, ook de consument heeft een rol, evenals de overheid.

Ontwikkeling
“Twintig procent van de mensen op deze wereld consumeert tachtig procent van alle producten en grondstoffen,” zegt de bisschop. Om het voedselprobleem in de wereld op te lossen, is productieverhoging niet zomaar de oplossing. “Wat gebeurt er als een land zich ontwikkelt en rijker wordt? Dan wil men geen rijst meer, dan wil men ook vlees eten. Dan wordt het water niet meer gebruikt voor mensen die honger hebben, maar om de rijken van vlees te voorzien. Dan kun je wel graan of andere gewassen manipuleren, zodat de opbrengst toeneemt, uiteindelijk lost het niets op.”

Toch houdt de bisschop hoop. “Zoals er altijd mensen zijn die op gewin uit zijn, zijn er ook altijd mensen die andere mensen willen helpen. Op kleine schaal en in georganiseerd verband.”

 

Andere berichten