Interview bisschop Van den Hende: Pasen 2009

15 april 2009

In BN/De Stem van zaterdag 11 april 2009 publiceerde Jan Reijnders een interview met bisschop Van den Hende. Het interview vond plaats in het kader van Pasen. Hieronder enkele delen uit het meer uitgebreide interview uit de krant.

“Het leven hier en nu heeft voor mij alles te maken met het leven dat ik straks mag verwachten Zonder dat perspectief is het leven enkel hier en nu. Dat is ook de moeite waard, maar het mist de glans van het altijd. Eeuwig leven is voor mij niet een doekje voor het bloeden. Ik geloof dat het eeuwig leven rechtvaardigheid brengt, dat er hoop is voor wie hier een ellendig leven heeft, dat mensen tot hun recht komen, die hier, denk aan Psalm 22, als wormen in de grond getrapt worden.”

“Eeuwig leven is zo volledig dat je in dit leven niet alles hoeft mee te maken. Het streven om dat wel te doen maakt het leven overvol. Er is geen enkele reden om het leven vol te proppen. Je leeft niet alleen voor jezelf, je leeft om anderen te helpen, om anderen mee te laten genieten van je talenten. En om anderen de gelegenheid te geven hún talenten te ontwikkelen. Dat hoeven geen grote talenten te zijn. Iemand die geduld heeft, iemand die goed kan luisteren heeft de wereld heel veel te bieden.”

Gevraagd naar een concreet beeld van het eeuwig leven: “Ik kan me geen leven voorstellen waar tijd en ruimte niet meer tellen. Dat is onvoorstelbaar. De Bijbel roept wel beelden op van en stad waar geen pijn, verdriet en onrecht meer is. Het is een belofte waar ik helemaal op vertrouw en die haaks staat op wat we nu beleven.”

“Voor mij is niet de vraag wat God allemaal toelaat, maar waartoe de mens allemaal in staat is. De mens is vrij, wil die vrijheid ook. Vrijheid betekent ruimte, risico. De mens kan kiezen. Kiest hij voor oorlog, ellende en verderf, dan levert dat een schok op. De schok van waartoe mensen in staat zijn. Het schokt mijn mensbeeld, eerder dan mijn godsbeeld.”

Op de vraag of we onze dierbaren terugzien, antwoordt de bisschop: “De liefde blijft, staat in de Bijbel. Hoe, daar doet de Kerk geen uitspraak over. Het is een toestand van vrede, geluk en rechtvaardigheid. Alles wat goed is komt bij elkaar. Of wij elkaar herkennen weet ik niet. Wel dat we de liefde herkennen die ons altijd geïnspireerd heeft. De verbondenheid met God is sterker en fundamenteler dan de liefde tussen mensen.”

 

Andere berichten