Internationale katholieke gemeenschap viert eerste verjaardag met bisschop

21 mei 2018

In de Michaelkerk in Breda viert de ‘International Catholic Community Breda’ op zondag 20 mei zijn eerste verjaardag. Mgr. Liesen is hoofdcelebrant in de eucharistieviering van Pinksteren. Pater Richard Lobo svd en pater Vincent Wang concelebreren. De paters missionarissen van het Goddelijk Woord vieren sinds een jaar met de internationale gemeenschap elke zondag om 13.00 uur de eucharistie in de Michaelkerk (Augustinusparochie). De voertaal is Engels.

In zijn openingswoord vertelt pater Lobo over Pinksteren als het begin van de Kerk. “Het was een klein begin voor de leerlingenvan Jezus. En vandaag denken we ook aan onze gemeenschap, die klein is begonnen. We zijn in beweging en ontwikkelen ons. Vandaag mogen we bidden dat de Heilige Geest ons in beweging brengt.” In zijn slotwoord zal hij er nog kort op terugkomen als hij vertelt over de plannen die er zijn voor de gemeenschap: “Eén jaar bestaan is een kleine stap die we hebben gezet. Onze reis is nog maar net begonnen. We willen groeien. Denk aan een koor dat we hopelijk kunnen oprichten. En denk aan geestelijke groei. We willen niet alleen op zondag bij elkaar komen, maar ook doordeweeks met Bijbelstudie. Dat zit in de pijplijn.”

In zijn homilie preekt de bisschop over de betekenis van Pinksteren. “Mensen zijn erg verschillend van elkaar. Dat is een feit maar niet altijd makkelijk. De één is gezond, de ander vaker ziek. De één fit en de ander snel vermoeid.” Verschillen wegnemen is niet de oplossing, vertelt de bisschop: “De ervaring leert dat dat geen vrede en geluk brengt. En er is al een manier waarop iedereen gelijk is. Daarom zijn we hier. Voor God zijn we allemaal gelijk. Hij schiep ons allemaal verschillend. Niet om reden te hebben om te vechten, hoewel mensen dat wel vaak hebben gedaan. Hoe kunnen we met onze verschillen leren leven? Pinksteren is het antwoord van God op dat verlangen van ons. Er waren veel verschillende mensen in Jeruzalem. Zoals er nu veel verschillende nationaliteiten onder ons zijn. Jezus wil dat mensen één zijn, zoals Hij en de Vader één zijn. Hij is de ware wijnstok en wij de ranken. We mogen verenigd zijn met Hem en met elkaar. Laat vandaag een feestelijke dag zijn. God heeft zijn liefde uitgestort in ons hart.”

Brendan Catlow is een van de regelmatige bezoekers van de Engelstalige eucharistievieringen. Hij is dankbaar dat de bisschop dit initiatief heeft genomen. “Ik kwam twaalf maanden geleden naar Nederland. Vier maanden later volgde mijn gezin. In de tussentijd heb ik een parochie gezocht waar we zouden kunnen kerken. Maar het is lastig als je de taal niet verstaat. Ik vreesde, want als het voor mij al zo lastig is, hoe zou het dan zijn voor mijn kinderen? Toen ik deze internationale gemeenschap op het spoor kwam, voelde het meteen als thuis.”

Aan het eind van de viering ontvangen de bisschop en de paters een klein cadeautje van de gemeenschap. Mgr. Liesen spreekt de hoop uit dat de gelovigen een actieve bijdrage zullen hebben aan de verdere opbouw van de gemeenschap samen met de paters. Daarna geeft de bisschop de zegen.

Op 14 januari 2017 begon de gemeenschap van de paters missionarissen van het Goddelijk Woord binnen de Augustinusparochie. De internationale eucharistievieringen startten op 15 maart 2017 in de Michaelkerk. Op 15 januari 2018 benoemde Mgr. Liesen pater Lobo svd tot administrator van de internationale gemeenschap. De gemeenschap bestaat uit zes internationale priesters.

Acoliet en misdienaars, pater Richard Lobo svd (links), pater Vincent Wang svd (rechts) en bisschop Liesen.

 

Andere berichten