Interdekenale bijeenkomst ondersteuners teams en besturen

28 oktober 2008

Bisdombreed zijn vele teamassistenten, parochiecoördinatoren en secretariële ondersteuners werkzaam in en voor de parochies van het bisdom Breda. Zij ondersteunen de pastorale teams, interparochiële verenigingen, dekenale leidingen. Ze zijn van groot belang. Speciaal voor hen wordt op zaterdag 22 november een bijeenkomst georganiseerd.

Naast onderlinge kennismaking zal er uitwisseling plaatsvinden over de manier waarop het werk wordt georganiseerd.

Concrete vraag
Aanleiding voor de bijeenkomst is een concrete vraag van een parochie uit dekenaat Het Markiezaat tijdens een dekenale visitatie: kan er niet een bijeenkomst belegd worden met de in het dekenaat werkzame teamassistenten, parochiecoördinatoren en secretariële ondersteuners van het dekenaat, IPV, pastoraal team of pastoraal centrum, om kennis met elkaar te maken en elkaar te informeren over de wijze van werken?

Bisdombreed
Na overleg met de dekenale leidingen van dekenaat Zeeland en dekenaat De Baronie werd besloten de bijeenkomst te organiseren voor het gehele bisdom. Vanuit elk dekenaat zal iemand van de dekenale leiding aanwezig zijn. Deken Peter de Rooij, deken van dekenaat Het Markiezaat, heeft inmiddels de uitnodiging verstuurd voor de bijeenkomst.

Aanmelding
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 22 november 2008 in het dekenaal centrum van het dekenaat Het Markiezaat in Roosendaal van 10:00 uur tot 12:00 uur. De koffie staat om 9:30 uur klaar. Het dekenaat vraagt vanwege een goede organisatie om aanmelding vooraf via T 0165 593180 of via E dek.markiezaat@bisdombreda.nl.

Andere berichten