Intercity Pasen op school in Terneuzen

10 maart 2007

Op vrijdag 9 maart bezocht bisschop Muskens van Breda het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen. Hij ging in gesprek met leerlingen van twee 6 VWO-klassen. Het bezoek vond plaats in het kader van het project Intercity Pasen. Aan het gesprek nam ook dominee Smeets deel, dominee van de Hervormde Gemeente in Terneuzen binnen de PKN.

De school, een samenwerkingsschool van rooms-katholieken en protestanten, heeft het materiaal van Intercity Pasen, dat werd ontwikkeld voor parochies en gemeenten, overgenomen om mee aan de slag te gaan in de klassen. Bisschop Muskens: “Intercity Pasen is een mooi project dat aansluit bij hedendaagse generaties.”
De leerlingen krijgen in de veertigdagentijd dagopeningen in de klassen. Het vastenproject wordt afgesloten met een Paasviering. In de aula, waar het gesprek plaatsvond, was een station nagebouwd om het project in beeld te brengen.

Keerpunt in de geschiedenis
“Wat betekent Pasen?” vroeg de eerste leerling. Daarop af bisschop Muskens een uitgebreid antwoord. De komst van Christus is, gaf de bisschop aan, het keerpunt in de geschiedenis van het bestaan van de wereld. Want door de komst van Christus heeft het hele bestaan zin gekregen. “De wetenschapper kan de wereld meten en beschrijven. De evolutie, wanneer de dinosaurussen de baas waren, hoe groot het heelal is gemeten in lichtjaren. Maar waar is dan de hemel?” stelde de bisschop. “Wetenschappers kunnen het ‘wat’ beschrijven, maar niet het ‘waarom’. Dan heb je het over de zin van het bestaan. Zingeving gaat over het ‘waarom’. Waarom is het er? Dan kom ik bij Jezus uit, die ons duidelijk maakt dat wij op God gericht zijn.”

Niet makkelijk
“Is Pasen belangrijker dan de andere feesten?” vroeg een ander leerling. Zowel de bisschop als de dominee bevestigden dat. Bisschop Muskens vertelde dat Kerstmis misschien makkelijker te begrijpen is: “Er is een kindje geboren, Jezus, waarnaar je komt kijken. Pasen is abstracter. Daar moet je meer moeite voor doen om het te begrijpen.” Dominee Smeets: “Je moet er inderdaad meer moeite voor doen. Maar met Pasen krijg je inspiratie om te geloven.”

In balans
“Hoe zorg je dat de boodschap bij de mensen komt, als minder mensen naar de kerk komen?” was een andere vraag. Volgens de bisschop komen er misschien minder mensen naar de kerk, maar het geloven wordt niet minder. “Er worden nog steeds zingevingscentra bijgebouwd. Bedrijven hebben behoefte aan spiritualiteit. Op Nijenrode is een spirituaal aangesteld die de mensen die daar een opleiding volgen laat zien dat er meer is dan geld en economie. Men ziet dat mensen pas gelukkig worden als ze een balans hebben tussen het materiële en het spirituele.”

Goede PR
Dominee Smeets concludeerde eenvoudig: “Zoeken naar zin en wat het doel is van het leven, daar ontkomt geen mens aan.” En hij vertelde: “De kerk is misschien een weerbarstig en oud instituut, maar ik weet geen beter. En wij vormen samen de kerk. Intercity Pasen biedt de mogelijkheid om het Paasfeest samen te bespreken. De uitbundigheid van de mensen aan het begin tot aan het dieptepunt. Daar laat God het niet bij zitten. Mensen hebben daarop de hoop gevat dat het anders kan dan ieder voor zich en machtsdenken. De vonk is overgeslagen. Tegenwoordig kun je met goede PR iets aan de man brengen. Het project Intercity Pasen is daar een goed voorbeeld van.”

Na afloop gingen de leerlingen, het was vrijdagmiddag, spoorslags naar huis.

Handig voor scholen
Hanneke Emmen-Brekelmans, gedelegeerde voor het onderwijs in het bisdom Breda, beveelt Intercity Pasen van harte aan: “Het is een mooie eigentijdse manier om de weg naar Pasen te gaan als school. Het is modern en legt duidelijk uit hoe die weg naar Pasen eruit ziet. Dat is het goede van dit project. En het ziet er nog eens mooi uit.”
Hoewel het project niet voor scholen is ontwikkeld, kunnen scholen er goed gebruik van maken. “Een school kan teksten uit het boekje lezen met leerlingen, of met behulp van de uitgave dingen over Pasen uitleggen. In het project wordt duidelijke en aanspreekbare taal gebruikt naar leerlingen toe. Het gebruikt taal die jongeren kan aanspreken.”

Andere berichten