Intercity Bestemming Pasen

2 februari 2007

Op de liturgische studiedag van het bisdom Breda op 30 januari 2007 presenteerde Peter Dullaert het project Intercity Pasen. De bedoeling is mensen te betrekken bij de viering van de Goede Week en Pasen. Volgens Dullaert heeft het een oecumenische opzet en is het bruikbaar in verschillende kerkgenootschappen.”Momenteel doen tien kerkgenootschappen hieraan mee. Het gaat erom mensen bij de Kerk te betrekken als ze op haar paasbest is,” vertelt Peter.

“Juist in de Goede Week en Pasen kent de Kerk een schat aan rituelen. Het is de bedoeling dat gelovigen anderen uitnodigen om dit eens mee te maken. Voor hen betekent dit een hele omslag. Als katholieken zijn we niet gewend om anderen voor onze diensten uit te nodigen. We zijn hierin nogal bescheiden.”

Het boek Intercity bestemming Pasen; een reisgids door de Goede Week speelt een centrale rol. Het presenteert de Goede Week als een reis waarin we van Palmzondag langs Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag naar Pasen rijden. Tijdens die reis volgen we Jezus op zijn weg door lijden en dood naar de Verrijzenis. In het boek wordt de liturgie van de Goede Week en Pasen uitgelegd. Er zijn meditaties en overwegingen. “Het biedt geen liturgische modellen maar licht de liturgie toe,” aldus Dullaert. “Het is de bedoeling dat parochies deze boeken kopen en deze aan belangstellenden schenken. De prijs is laag. Ze kosten € 5,- per stuk. Bij elk boek zit een uitnodiging in de vorm van treinkaartjes met daarop de plaats en de tijden van vieringen.”

Het geheel wordt ondersteund door een website www.intercitypasen.nl Hier kunnen parochies hun materiaal bestellen en zich opgeven om mee te doen. Op deze websites zijn ook downloads van materiaal en vinden bezoekers informatie over de voortgang. Verschillende parochies in het bisdom Breda hebben zich reeds aangemeld.

Andere berichten