Intentiekaart Lourdes 2009 (Pinksterbrochure 2009)

22 april 2009

Begin mei verschijnt bij het bisdom van Breda een speciale Pinksterbrochure. Deze staat in het teken van de bisdombedevaart naar Lourdes. In de brochure is een speciale intentiekaart opgenomen.

De intentiekaart kan tot 18 mei 2009 worden toegestuurd aan het bisdom en wordt meegenomen naar Lourdes. De intentie krijgt dan een plaats in de vieringen in Lourdes. Het is een oud gebruik om mensen die op pelgrimstocht gaan te vragen voor je te bidden.

De Pinksterbrochure (46 pagina’s) bevat:

  • Pinksterbrief bisschop Van den Hende: ‘Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?’
  • Pinksternoveen: ‘Bidden om de kracht van de Geest’
  • Lezing bisschop Van den Hende februari-maart 2009: ‘Op weg met het Woord in het hart’
  • Programma bisdombedevaart Lourdes & thuis
  • Intentiekaart

Parochies kunnen de Pinksterbrochure gratis bestellen bij het bisdom voor verdere verspreiding in de geloofsgemeenschappen. Bestellen kan bij het secretariaat van het bisdom (T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl). (Parochies die geen exemplaren bestellen, krijgen automatisch een beperkt aantal brochures toegestuurd.)

De Pinksterbrochure verschijnt begin mei. Pastorale beroepskrachten en bestuurders krijgen de Pinksterbrochure half mei toegestuurd met de verzending van het bisdommagazine dat dan verschijnt.

Voor bestellingen buiten het bisdom van Breda worden kosten in rekening gebracht. Dit zijn de verzendkosten en € 2,00 voor de Pinksterbrochure.
 

Andere berichten