Integratie van parochianen met een beperking

5 maart 2014

Op woensdag 26 februari sprak de impulsgroep ‘Samen Geloven Gewoon Doen’ (SGGD) met de medewerkers van het vicariaat Breda en Middelburg, en de bisschoppelijk gedelegeerde voor de zorg Bob van Geffen. De impulsgroep SGGD zet zich in voor integratie van mensen met een beperking in de parochies.

Integratie
De impulsgroep, die al langer bestaat, sprak eerder met bisschop Liesen. Het gesprek met de vicarissen en medewerkers was hier een verder vervolg op. De impulsgroep SGGD en de vicariaten spraken over inclusie en hoe je mensen met een verstandelijke beperking betrekt bij de parochie. Het gesprek ging onder meer over de vragen die een parochie kan verwachten uit deze groep, onwennigheid die er soms is, en hoe parochies goede aandacht kunnen geven aan parochianen met een verstandelijke beperking.

Parochianen
Gezien de grotere gebieden die samengevoegde parochies inmiddels bestrijken, is in elke parochie wel een woonvoorziening van mensen met een beperking. De impulsgroep bepleitte goede aandacht voor deze groep als parochianen. Er zijn namelijk mensen met een beperking die als vrijwilliger willen werken, er zijn jongeren die catechese vragen ter voorbereiding op de eerste communie of het vormsel, en er zijn parochianen met een beperking die eenzaam zijn, of die levensvragen hebben rond het overlijden van ouders of andere familieleden.

Een maatje
De parochie hoeft niet overhoop gehaald te worden om mensen met een beperking een plek te geven, gaf een van de leden van de impulsgroep aan. Wel is van belang dat deze parochianen persoonlijk een eigen maatje hebben om hen te helpen. Dat kan iemand uit de parochie zijn, maar ook een familielid.

Praktisch denken
Pastoraal werkster Ineke Leemput is een van de leden van de impulsgroep SGGD. Zij schetste de mogelijkheden van mensen met een beperking als vrijwilliger. Ze gaf aan dat het van belang is om te denken in duidelijke, afgebakende taken, dat er contact moet zijn met de achterban van iemand, familie of begeleiders, en dat de parochie bereid moet zijn praktisch te denken rond bijvoorbeeld het vervoer van iemand van en naar de kerk.

Ondersteuning
De Impulsgroep SGGD heeft goed zicht op materiaal dat beschikbaar is, waar parochies gebruik van kunnen maken als ze contact krijgen of willen leggen met mensen met een beperking. In de praktijk is integratie van mensen met een beperking in de parochie vaak maatwerk. De leden van de impulsgroep kunnen parochies daar desgewenst in ondersteunen.

Parochies kunnen contact opnemen met de impulsgroep via het vicariaat.

 

Andere berichten