Installatieviering deken Wiel Wiertz

10 september 2007

Op vrijdagavond 7 september vond in de kerk H. Maria Magdalena in Rijen de installatieviering plaats van deken Wiel Wiertz als deken van dekenaat De Baronie. De viering vond plaats op vrijdagavond, zodat ook de pastorale beroepskrachten uit het dekenaat en daarbuiten aanwezig konden zijn.

Coördinatie en samenwerking
Bisschop-coadjutor Van den Hende omschreef de taak van de deken als bijzonder. Enerzijds staat de deken midden in de parochie. Anderzijds is hem de taak toevertrouwd om samen te brengen en te coördineren. Dat is een zeer actuele taak voor de nieuwe deken, gezien de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk. Daaruit vloeit de opdracht voort aan de parochies om de samenwerking te intensiveren.

Bouwen aan Gods Kerk
Tijdens de viering in de volle kerk noemde dekenaal coördinator Annemiek Waij de eigen taak van de dekenale leiding, als de verbindende schakel tussen de parochies en het bisdom, en als ‘pastor van de pastores’. “De dekenale leiding,” zo zei ze, “heeft een eigen verantwoordelijkheid om te bouwen aan Gods Kerk.”

Enthousiasme
Voorzitter van het dekenaal bestuur Leo Moeleker las de benoemingsbrief voor van bisschop Muskens. De bisschop omschreef Wiel Wiertz daarin als “een innemend mens met een warme uitstraling en een dienstbare opstelling, die mensen weet te enthousiasmeren.”
De installatie van deken Wiel Wiertz werd door bisschop-coadjutor Van den Hende bevestigd met een ferme handdruk en het toewensen van Gods zegen. Een brede vertegenwoordiging van onder meer religieuzen, collega’s en jongeren ging daarna voor in een gebed om de gaven van de Geest voor de nieuwe deken.

‘Dit is onze tijd’
Deken Wiertz noemde zijn taak als deken een nieuwe verantwoordelijkheid. Het is een verantwoordelijkheid die hij met het hem kenmerkende enthousiasme op zich neemt, want, zei hij: “Dit is de tijd. Dit is ónze tijd.”
“Er wachten uitdagingen. Bezinning op de inhoud van ons geloof. Aandacht voor samenwerking waar mogelijk. Aandacht voor liturgie, catechese en diaconie, als instrumenten voor de opbouw van de Kerk.”

Deken Wiel Wiertz volgt deken Simon Kuyten op, die op 1 maart 2007 zijn functie als deken neerlegde vanwege zijn emeritaat.

Ook nieuwe dekenale leiding voor Zeeland
Het bisdom Breda kent drie dekenaten: De Baronie, Het Markiezaat en het dekenaat Zeeland. Ook voor het dekenaat Zeeland werd eerder dit jaar een nieuwe deken benoemd: Paul Verbeek. Het dekenaat Zeeland kreeg daarnaast in Geerten Kok ook een nieuwe dekenaal coördinator.
De installatie- en presentatieviering van deken Paul Verbeek en dekenaal coördinator Geerten Kok vindt plaats op woensdag 3 oktober om 19:00 uur in de basiliek van de H. Willibrordus, Steenstraat 2 in Hulst. Bisschop-coadjutor Van den Hende zal celebreren in deze feestelijke eucharistieviering.

Andere berichten