Installatie pater Slawomir Klim tot pastoor van de Poolse parochie van de Heilige Maximiliaan Kolbe

28 maart 2010

Op palmzondag 28 maart 2010 heeft bisschop Van den Hende de eucharistie gevierd met gelovigen van de Poolse parochie in het bisdom van Breda. Op 1 november 2009 ging de nieuwe St. Maxiliaan Kolbeparochie van start (zie het bericht op deze site ‘Oprichting Poolse parochie: ‘Parochie van de Heilige Maximiliaan Kolbe’ van 16 december 2009).

De Poolse parochie is een zogeheten ‘personele parochie’. Tot de parochie behoren katholieken die de Poolse taal spreken en hun verwanten die zich gevestigd hebben in het bisdom van Breda.

Vandaag heeft mgr. Van den Hende de installatie verricht van pater Slawomir Klim tot pastoor van de parochie voor poolssprekende gelovigen in het bisdom van Breda. Na een korte homilie van de bisschop sprak pater Klim – met de hand op het heilige Schrift – de geloofsbelijdenis uit en de eed van trouw. De bisschop zegende de nieuwe pastoor en zijn pastorale arbeid.

De eucharistie en installatie vonden plaats in de St. Laurentiuskerk in Breda (Ginneken). Na overleg met het bestuur van de Jeruzalemparochie en op verzoek van de St. Maximiliaan Kolbe parochie heeft de bisschop de St. Laurentiuskerk aangewezen om iedere zondag (9.15 uur) de eucharistie te vieren in de Poolse taal.

Aan het einde van de eucharistie sprak pastoraal werkster mw. M. van Oorschot-van Overveld namens de Jeruzalemparochie een woord van welkom tot de Poolse geloofsgemeenschap. Zij ontstreepte haar woorden met het overhandigen van een kaars aan pater Klim.

Naast de wekelijkse eucharistie in de St. Laurentiuskerk, zullen ook elders in het bisdom van Breda op geregelde tijden vieringen in het Pools worden gehouden onder verantwoordelijkheid van pastoor Klim van de St. Maximiliaan Kolbeparochie.

Andere berichten