Inspiratiedag ‘Geloof in kinderen’

5 juni 2007

Zaterdag 2 juni kwamen in de St-Josephkerk in Roosendaal ruim 50 mensen bijeen voor een inspiratiedag rond het thema ´Geloof in kinderen´. Deze dag werd georganiseerd vanuit het project Geloof in kinderen van het bisdom in samenwerking met Bredase afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Vertegenwoordigers van werkgroepen Eerste communie, Gezinsvieringen en Kindernevendiensten en alle dirigenten van koren uit het bisdom waren uitgenodigd voor deze dag.

De dag werd geopend met een massaal en van harte meegezongen lied. Daarna vertelde een vertegenwoordiger van de stichting Pueri Cantores over deze internationale organisatie die wereldvrede dichterbij probeert te brengen via uitwisseling van koren uit de hele wereld.

Project geloof in kinderen
Projectleider Jos de Kreek van het project ‘Geloof in kinderen’ gaf een kort overzicht van het project “Het project wil ouders, school en parochie met elkaar in contact te brengen om activiteiten te organiseren rond de geloofsvorming van kinderen. We kiezen daarbij voor aantrekkelijke en concrete vormen als zangspellen en theatervoorstellingen en dergelijke,” vertelde hij. Het project is een pilot in een aantal plaatsen om na te gaan welke vormen succesvol zijn, zodat deze later op meer plaatsen gebruikt kunnen gaan worden.

Werk aan de winkel
De deelnemers konden ter plaatse kiezen uit twee werkwinkels rond het thema ´kind en liturgie´ en twee werkwinkels rond ´kind en zang´. Deelnemers kregen onder andere informatie over hoe je activiteiten kunt starten. Pastoraal werker Han Geppaart vertelde over de ervaringen met het opzetten van een kinderkerk in de Jeruzalemparochie in Breda, een maandelijkse kinderviering op zaterdagmiddag. Alle werkwinkels werden driemaal gegeven zodat de deelnemers de mogelijkheid hadden om drie van de vier werkwinkels te volgen.

Authentiek zijn
Aan het einde van de dag deelde Ab Kerssies, hoofd van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda, een drietal punten die hem opgevallen waren gedurende de dag met de deelnemers. “Belangrijk is dat we bij de geloofsopvoeding van onze kinderen authentiek zijn en oprecht vanuit de eigen geloofsbeleving spreken. Echtheid is noodzakelijk, kinderen trappen niet in ’trucjes’. Vanuit deze houding kunnen we enthousiasme uitstralen en dat spreekt kinderen aan.” zei Kerssies. Ook gaf hij aan dat het uitermate belangrijk is om de leefwereld van kinderen goed te kennen en serieus te nemen. “Waar zijn zij mee bezig, wat maken ze mee op school, hoe gaan ze om met vriendjes en vriendinnetjes, wat vinden ze spannend en waar zijn ze bang voor. Daar moet je bij aansluiten, en dat kan het beste met verhalen. Mijn derde punt sluit hierbij aan. Onze traditie vormt een schatkamer van verhalen, rituelen en symbolen Het is belangrijk daaruit te putten op een vrijmoedige en creatieve manier. Daarmee zijn we trouw aan het religieuze erfgoed dat ons is overgeleverd door onze ouders en hun ouders en hun ouders… en wij geven het door aan onze kinderen zodat het hen inspireert en hun geloof vormt en voedt.” aldus Ab Kerssies.

Meer informatie over het project Geloof in kinderen

Informatiemateriaal op de inspiratiedag.

 

Andere berichten