Inleiding van bisschop Liesen bij de opening van het Jaar van het Geloof

12 oktober 2012

Met eucharistieviering en een middag voor pastorale beroepskrachten en een avond voor parochiebestuurders opende het bisdom van Breda het Jaar van het Geloof. Bisschop Liesen hield een inleiding over geloof in de nieuwe parochie. Geerten Kok, projectcoördinator van het diocesane beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ ging in op de afronding van het project van intensivering van de samenwerking en samenvoeging van parochies.

Bisschop Liesen sprak in zijn inleiding over geloof, geestelijk leven, en het vieren van de eucharistie. De Kerk leeft vanuit de eucharistie en het contact met Christus. Hij ging met name in op de waarde van het vieren van de eucharistie in de nieuwe (samengevoegde) parochies.

De bisschop benadrukte het belang om in de nieuwe, samengevoegde parochie op een vaste plaats op zondag de eucharistie te vieren. Ook in andere kerken kan de eucharistie worden gevierd als daarvoor priesters beschikbaar zijn. En ook kunnen in andere kerken van de parochies Woord- en communievieringen worden gehouden en gebedsvieringen. Een vaste plek waar de eucharistie wordt gevierd is echter van belang vanwege de herkenbaarheid, zodat oude en nieuwe parochianen weten waar ze in de parochie op zondag altijd terecht kunnen voor de viering van de eucharistie.

Voor de tekst van de inleiding van bisschop Liesen, klik hier

Openingsviering van het Jaar van het Geloof in de H. Antoniuskathedraal te Breda. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten