Inleiding bisschop Liesen: het pastoraal perspectief op het parochieel gebouwenplan (download)

3 oktober 2013

Op dinsdag 1 oktober vond te Bovendonk in Hoeven de bijeenkomst van bisdom en parochies plaats over kerkgebouwen. Bisschop Liesen schetste in een inleiding het pastoraal perspectief op het parochieel gebouwenplan. Download hier de inleiding van de bisschop.

 

Andere berichten