Inkomsten en uitgaven van de parochies in 2016

18 april 2018

Op 18 april 2018 zijn de landelijke cijfers van de inkomsten en uitgaven van parochies bekendgemaakt. Daarbij is speciale aandacht voor de inkomsten uit de actie Kerkbalans. De cijfers zijn uitgesplitst per bisdom en voorzien van een vergelijking met het voorgaande jaar. In het Bisdom Breda is er een daling bij parochies van de inkomsten en de uitgaven.

Voor parochies in het Bisdom Breda geldt:

  • De totale inkomsten van parochies bedragen in 2016 bijna € 11,2 miljoen (2015: bijna 12,1 miljoen)
  • De inkomsten bestaan voor 62% uit ‘levend geld’. Dit zijn de bijdragen Kerkbalans (37%), collecten (14%), vergoedingen voor kerkelijke diensten (10%). De overige 38% inkomsten zijn uit bezittingen en beleggingen.
  • De totale uitgaven van parochies bedragen in 2016 bijna € 12,3 miljoen (2015: 13,1 miljoen)
  • De opbrengst uit de actie Kerkbalans is in het Bisdom Breda het afgelopen jaar licht gedaald, van iets meer dan 4,3 miljoen in 2015 naar 4,2 miljoen in 2016.

De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de parochies.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten