Informatiedag voor de opleiding tot priester of diaken (Bovendonk)

6 maart 2014

Op zaterdag 5 april vindt op Bovendonk de informatiedag plaats voor mannen die interesse hebben in de opleiding tot priester of diaken. Parochies in het bisdom ontvangen deze dagen een poster met het verzoek deze op te hangen in het portaal van de kerk of op een andere geschikte plek.

Momenteel vindt in het bisdom vanwege het 30-jarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk een gebedsestafette plaats voor roepingen. Praktisch alle parochies en samenwerkingsverbanden en ook enkele religieuze gemeenschappen hebben zich hiervoor aangemeld.

Aanmelden voor de informatiedag op Bovendonk kan via het formulier op de website van de Priester- en Diakenopleiding. (Aanmelden is verplicht.) De informatiedag wordt geleid door rector Schnell, bisschop Liesen, en studierector Jan Brok.

De poster die naar parochies werd verzonden.

Naast aandacht voor de roeping tot priester of diaken is er in het bisdom van Breda in de gebedsestafette aandacht voor de roeping tot het religieuze leven. Ook wil het bisdom goede aandacht geven aan de roeping van de lekengelovigen. De diocesane lekenraad die mgr. Liesen instelde en die in juni 2013 voor het eerst bijeenkwam heeft onder meer dit ten doel.

Naast priesters (26) en diakens (14) zijn er pastoraal werk(st)ers (50) werkzaam in de parochies van het bisdom Breda. Op 10 maart staat ook hun jaarlijkse bezinningsdag heel concreet in het teken van hun roeping.
 

Andere berichten