Informatiedag priesteropleiding en diakenopleiding

16 maart 2009

Op zaterdag 18 april vindt van 10.00 uur tot 15.00 uur op Bovendonk te Hoeven een informatiedag plaats voor mannen, jong en ouder, met interesse voor de opleiding en vorming tot priester of diaken. Parochies en pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda ontvangen deze week een uitnodigingskaart voor verdere verspreiding onder mogelijk geïnteresseerden.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via het formulier op deze site. Aanmelding voor de bijeenkomst is verplicht.

Download de uitnodigingskaart voor 18 april. Klik hier.

Roepingcampagne
De informatiedag op Bovendonk staat in het teken van de roepingcampagne van het bisdom ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’. De campagne startte op 31 oktober met het jubileumsymposium van de opleiding Bovendonk en bestaat onder meer uit bezoeken van de staf van Bovendonk aan parochies, de website www.roeping.nu en het bisdommagazine ‘Geroepen worden’ dat eind 2008 verscheen.

Gebedskaartjes
Voor roepingenzondag worden dit jaar in het kader van de roepingcampagne van het bisdom speciaal voor parochies gebedskaartjes gemaakt. Deze worden voorafgaand aan roepingenzondag toegestuurd. Parochies ontvangen dan ook het affiche voor de zondag. Roepingenzondag 2009 valt op zondag 3 mei.

Slotdocument van het Europees Roepingencongres
In het Slotdocument van het Europees Roepingencongres (1998) wordt gesproken over de roeping in brede zin als een tot allen gerichte uitnodiging, om dit vervolgens toe te spitsen naar de bepaalde roeping van ieder persoonlijk (zie: magazine ‘Geroepen worden’, p. 21). Het bisdombestuur en de bisdomraad zullen dit document de komende periode bespreken met het oog op roepingenpastoraat in het bisdom van Breda, verbonden met het gedoopte bestaan.

 

"Gods roepstem hoor je niet altijd gelijk als een donderslag bij heldere hemel. Die moet vaak rijpen in je leven. Geroepen worden door God vraagt van ieder een eigen antwoord. Een jawoord dat bij je past, en dat niet alleen iets voor jezelf betekent, maar ook voor de Kerk waarin je wilt werken."

www.roeping.nu

 

Andere berichten