Informatiedag Priester- en diakenopleiding Bovendonk 2010

18 april 2010

Op zaterdag 17 april vond op Bovendonk in Hoeven de jaarlijkse informatiedag plaats voor jonge en oudere mannen met interesse in de opleiding en vorming tot priester of diaken. Acht belangstellenden namen deel aan de dag.

In de ochtend gingen de deelnemers in gesprek met bisschop Van den Hende en rector Norbert Schnell over roeping en geroepen worden. ‘s Middags werd er door de rector samen met de studierector Jan Brok informatie gegeven over de opleiding Bovendonk.

De Priester- en diakenopleiding Bovendonk biedt een zesjarige studie in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. De Bredase opleiding staat open voor studenten van andere bisdommen en van ordes/congregaties. Ze werkt momenteel concreet samen met de bisdommen Rotterdam, Groningen-Leeuwarden, het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Antwerpen, alsmede met de Kapucijnen en de Trappisten.

Bovendonk is tevens het contactadres voor jonge priesterstudenten die buiten het bisdom gaan studeren en voor pastorale werk(st)ers in opleiding die hun studies eveneens elders volgen.

Andere berichten