Informatiedag priester- en diakenopleiding: 26 april

19 maart 2008

De Dienst Opleiding en Vorming van het bisdom Breda organiseert op zaterdag 26 april een informatiedag op Bovendonk. De informatiedag is voor mannen, jong en oud, die interesse hebben in de opleiding en vorming tot priester of diaken voor het bisdom Breda.

De dag op 26 april vindt plaats in het kader van Roepingenzondag (13 april) en de bijzondere roeping tot het priesterschap en het diakonaat. Bisschop Van den Hende zal deze dag samen met de conrector W. Wiertz en de studierector J. Brok verzorgen.

‘Arbeiders voor de oogst’
De informatiedag kreeg als thema mee ‘Arbeiders voor de oogst’. Het thema is ontleend aan de boodschap van paus Benedictus XVI voor Roepingenzondag, waarin hij Mt. 9,35-38 citeert: “Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’.”

In zijn boodschap schrijft paus Benedictus XVI dat elke christen op basis van doopsel en vormsel geroepen is te getuigen van het evangelie (gemeenschappelijk ofwel algemeen priesterschap). Vervolgens verbindt de paus dat met passages uit de bijbelse heilsgeschiedenis, waarin blijkt dat God tevens mensen uitkiest om op een bijzondere manier leiding te geven aan en te zorgen voor het volk van God (ministerieel ofwel ambtelijk priesterschap).

Pastorale beroepskrachten in het bisdom Breda ontvangen een pakket met onder meer de poster van Roepingenzondag en materiaal om de informatiedag op Bovendonk aan te kondigen.

Aanmelding en meer informatie

Aanmelden kan via het formulier op deze site.

‘Arbeiders voor de oogst’
Informatiedag op Bovendonk in Hoeven
Zaterdag 26 april van 10:00 uur tot 15:00 uur
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven
T 0165 504277
E info@pdob.nl 
I www.pdob.nl 

Open kloosterdag
Kloosters in Nederland openen op Roepingenzondag 13 april hun deuren in een gecombineerde roepingenzondag / open kloosterdag. Zie hiervoor (met adressen van kloosters bij u in de buurt) www.openkloosterdag.nl.

Andere berichten