Informatiebijeenkomsten ‘In de duizend gezichten van Uw volk’

19 februari 2011

Op 9, 15 en 24 februari vinden informatiebijeenkomsten plaats over de actuele stand van zaken rond de parochiële samenwerkingsverbanden. De informatieavonden worden goed bezocht. Voor de bijeenkomst in dekenaat De Baronie (24 februari) kan men zich nog aanmelden.

De uitnodiging voor de informatieavonden werd breed gedaan aan leden van parochiebesturen, bestuursleden van (inter)parochiële caritas instellingen, pastorale beroepskrachten en leden van de regionale projectgroepen.

Zestig personen bezochten de informatiebijeenkomst in het dekenaat Markiezaat (15 februari) over de voortgang van het diocesaan beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. Diocesaan projectleider Geerten Kok en hoofd pastorale dienstverlening diaken Peter Hoefnagels gaven aan beroepskrachten en bestuurders van parochies en caritasinstellingen informatie over de stand van zaken.

Verteld werd hoever de samenwerkingsverbanden in het bisdom zijn met hun ontwikkeling. De contouren van een diocesaan model van de parochiële organisatie in het samenwerkingsverband werden toegelicht, met aandacht voor de taken en verantwoordelijkheden van parochiekerncommissies en parochiebesturen, en van pastorale teams en pastoraatgroepen.

De aspecten die vitaliteit van een parochie en een parochiekern kunnen bevorderen werden besproken, onder andere aan de hand van het diocesaan kwaliteitsmodel. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd ruim gebruik gemaakt.

De informatieavond in het dekenaat Markiezaat werd voorafgegaan door een vergelijkbare avond in het dekenaat Zeeland (9 februari), waar de belangstelling ook groot was.

Op 24 februari, om 19.30 uur vindt de bijeenkomst plaats in het dekenaat De Baronie. Deze avond wordt gehouden in het dekenaal centrum in Rijen. Aanmelden hiervoor kan via E programmagids@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

 

Andere berichten