Informatieavond VOG: over het belang ervan en de procedures

23 januari 2019

Sinds januari 2016 kunnen parochies gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. De bestaande regeling wordt voorlopig op dezelfde wijze tot 1 juli 2019 voortgezet. Vanaf 1 november 2018 is de regeling door de overheid uitgebreid naar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie.

Daarmee wordt bedoeld: vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, zoals één-op-één huisbezoeken. Hierdoor vallen sinds 1 november 2018 bijvoorbeeld ook vrijwilligers die huisbezoeken aan zieken en ouderen afleggen onder de regeling gratis VOG.

Sophie van den Boom, medewerker van de kanselarij van het Bisdom Breda, is contactpersoon in het bisdom is voor alle vragen met betrekking tot de VOG’s (kanselarij@bisdombreda.nl). Zij is een van de sprekers op een informatieavond die het bisdom op dinsdag 19 februari (19.30-21.00 uur) organiseert voor parochies. De bijeenkomst vindt plaats op Bovendonk in Hoeven. Op deze avond worden het belang van de VOG en de procedures omtrent het aanvragen van de VOG verhelderd om de praktijk van de omgang met VOG’s in de parochies verder te verbeteren.

Op de avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Achtergrond en belang van de VOG
  • Voor wie geldt de VOG
  • Het proces van aanvragen van de VOG
  • Archiveren van de VOG’s
  • Veel gestelde vragen
  • Vragen en ervaringen uit de parochies

De uitnodiging is begin januari verzonden aan de parochies via de pastoors, secretarissen van de parochiebesturen en teamleiders van de pastorale teams. Verzocht wordt om vóór 15 februari aan te melden via het e-mailadres secretariaat@bisdombreda.nl.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten