Informatieavond over oosters en orthodoxe christenen

11 januari 2016

Onder de vluchtelingen die in ons land aankomen bevinden zich ook vele christenen. Zij zijn afkomstig uit heel verschillende, vaak orthodox christelijke tradities. Het Sint Franciscuscentrurn organiseert daarom op donderdagavond 21 januari (19.30 uur) een informatieavond.

De heer Leo van Leijsen, medewerker van de Katholieke Vereniging voor Oecurnene, zal uitleggen om welke groepen het precies gaat, hoe je met hen in contact kunt komen en hoe je hun gelovige tradities kunt verstaan.

De bijeenkomst vindt plaats in het bisdomkantoor (Veemarktstraat 48, Breda). Opgave vooraf is noodzakelijk. Aanmelden kan via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (ochtenden).

 

Andere berichten