Informatieavond over de VOG met de belangrijkste aandachtspunten

20 februari 2019

Dinsdagavond 19 februari werd op Bovendonk een informatieavond verzorgd over de VOG (Verklaring omtrent het Gedrag). Sophie van den Boom, medewerker van de kanselarij van het bisdom, verhelderde voor een dertigtal leden van parochiebesturen en pastorale teams het belang van de VOG en gaf informatie over de wijze waarop parochies op digitale wijze een VOG kunnen aanvragen.

De Verklaring omtrent het Gedrag is verplicht voor personen die als vrijwilliger of beroepskracht werken met minderjarigen en met mensen in een kwetsbare positie. Voor vrijwilligers die met en voor deze personen werken is het mogelijk om een gratis VOG aan te vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om leden van werkgroepen kindernevendienst of eerste communie, en ook om leden van bezoekgroepen en om kosters. Een VOG is ook verplicht voor pastorale beroepskrachten, leden van parochiebesturen en vrijwilligers die met privacy-gevoelige informatie werken. Voor deze functionarissen moet de VOG betaald worden.

De VOG is al sinds 1 april 2014 verplicht. De VOG is onderdeel van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. De Verklaring draagt bij aan een veilige omgeving voor minderjarigen en kwetsbare personen, en maakt aan vrijwilligers, parochianen en anderen duidelijk dat de parochie de preventie en bescherming van kwetsbare personen serieus neemt.

In het bisdom is Sophie van den Boom de contactpersoon voor alle vragen met betrekking tot de VOG. Zij is te bereiken via emailadres kanselarij@bisdombreda.nl. Op de informatieavond liet Sophie van den Boom een powerpoint zien met de belangrijkste aandachtspunten voor de VOG. Voor geïnteresseerden is die powerpoint beschikbaar.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten