Informatieavond bisdombedevaart: Een gids op onze weg naar God

27 februari 2019

Anne Mouniralam uit Roosendaal gaat zeker mee met de bisdombedevaart. “Ik vond de presentatie erg helder. De reis ziet er goed uit.” Dat vertelt ze na de presentatie van de reis op donderdag 21 in Oudenbosch. Het is een van de zeven regionale informatiebijeenkomsten die het bisdom houdt vanwege de bedevaart van 12 tot en met 19 oktober naar Subiaco en Montecassino.

De informatiebijeenkomsten op 21 februari was voor de Bernardusparochie in Oudenbosch, de Sint Franciscusparochie in Rucphen, de Immanuelparochie in Zevenbergen, de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en het samenwerkingsverband Zundert/Rijsbergen. Ongeveer 20 belangstellenden kwamen bij elkaar in de Cuyperszaal van de Pelgrim, de ontmoetingsruimte van de basiliek in Oudenbosch.

Informatie uit de eerste hand
Frans van Gils van reisbureau Pelikaan en Geerten Kok, stafmedewerker van het Bisdom Breda, presenteerden beurtelings het programma. Frans belichtte de praktische kant van de verschillende plaatsen die de reis aandoet, terwijl Geerten stil stond bij de inhoudelijke aspecten van de pelgrimstocht. Samen met Hanneke Oomen en vicaris Paul Verbeek maakten Frans van Gils en Geerten Kok een voorbereidingsreis naar Duitsland, Zwitserland en Italië gemaakt, landen die de bedevaart aandoet. Alle informatie wordt dus uit de eerste hand gegegeven.

Geerten Kok belichtte kort de persoon van Benedictus van Nursia. “Benedictus komt net als Franciscus van Assisi uit Umbrië. Beiden staan aan de wieg van een kloosterorde. Zowel Benedictus als Franciscus leefden in een tijd van maatschappelijke en kerkelijke onrust. Franciscus liet zich raken door het leed van de naaste en de schoonheid van de schepping.”

Benedictus van Nursia
Benedictus leefde van 480 tot 547 tijdens de Grote Volksverhuizingen. Het West-Romeinse rijk was kort voor zijn geboorte gevallen. In deze chaos zocht Benedictus naar orde. Een gevoel voor stabiliteit en regelmaat kenmerkt de door Benedictus geschreven kloosterregel. Zelf kwam Benedictus uit een adellijke familie uit Nursia. Als jongeman vertrok hij naar Rome, maar hij werd geschokt door de decadentie die hij daar aantrof. Benedictus ontvluchtte de stad en trok zich terug in Subiaco, waar hij drie jaar in een grot verbleef. Daar groeide hij in wijsheid.

In de omgeving van Subiaco leefde een groep monniken. Zij hoorden over Benedictus en vroegen hem als abt. Benedictus ging erop in. Maar de monniken vonden Benedictus te streng en probeerden Benedictus te vergiftigen door vergif in zijn wijn te doen. Toen zij de beker wijn aan Benedictus aanboden, zegende Benedictus naar kloosterlijk gebruik de beker. Terstond viel de beker in scherven. Benedictus keerde vervolgens terug naar Subiaco. Korte tijd daarop, na enige moeilijkheden met de lokale overheden, verliet hij de streek en ging naar Montecassino. Ook daar stichtte hij een abdij. In deze abdij heeft hij de kloosterregel geschreven en is hij ook gestorven. Benedictus ligt daar begraven, samen met zijn zus Scholastica, die moniale was.

Na zijn dood heeft de Regel van Benedictus zich geleidelijk aan over Europa verspreid. Geerten stond kort stil bij de verschillende hervormingsbewegingen binnen de benedictijnse kloosterfamilie, zoals de cisterciënzers in de elfde/twaalfde eeuw en die van de trappisten in de zeventiende eeuw. Paus Paulus VI riep Benedictus uit tot patroon van Europa. Overal in West- en Midden-Europa vinden we sporen van de benedictijnse aanwezigheid in de vorm van abdijen, priorijen en kloosterkerken.

Evenwicht: ora et labora
De reis staat, aldus Geerten Kok, in het teken van ‘ora et labora’ (bid en werk). “Benedictus stimuleert ons met aandacht te leven. Hij is een gids op onze weg naar God.” Vanuit dit perspectief belichtte hij de verschillende plaatsen die de bedevaart aandoet zoals Eibingen, Einsiedeln, Mantua, Subiaco, Montecassino, Arezzo, Sotto il Monte en Maria Laach.

Sotto il Monte is een buitenbeentje, omdat deze plaats geen benedictijnse reminiscenties heeft. Maar het is de geboorteplaats van de heilige Johannes XXIII. In Bergen op Zoom staat het Roncallicollege, een middelbare school die genoemd is naar Johannes XXIII (die voor zijn pauskeuze Angelo Roncalli heette). In de muur van deze school is een steen uit het geboortehuis van paus Johannes XXIII gementseld. Een plaquette bij het geboortehuis herinnert de bezoeker hieraan.

De volgende informatiebijeenkomsten zijn op:

 • Maandag 11 maart 19.30 uur: Lewedorp
  Burg. Lewestraat 11, 4456 AG
  Pater Damiaanparochie Goes
  H. Mariaparochie Walcheren
 • Maandag 25 maart, 19.30 uur: Steenbergen
  H. Annaparochie in Steenbergen
  H. Christoffelparochie in Halsteren

Meld je net als de deelnemers uit de regio Oudenbosch aan voor de bedevaart.

Andere berichten