Indrukwekkende getuigenissen tijdens bijeenkomst Jaar van het Gebed

11 maart 2015

Een middag van indrukwekkende getuigenissen. Dit is de beste karakteristiek voor de ontmoeting rond gebed die het Sint Franciscuscentrum op zondag 8 maart in de ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk organiseerde. De middag werd georganiseerd in het kader van het Jaar van het Gebed.

Ongeveer zestig belangstellenden luisterden naar Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood, over de betekenis van het gebed in zijn leven en zijn werk voor vervolgde christenen. Petra Corbet uit Bergen op Zoom sprak over ‘Mothers Prayers’ en Edwin van Dijk uit Goes vertelde over het gebed in de verwerking van zijn ziekteproces na de diagnose van een ernstige aandoening. De middag werd afgesloten met het bidden van de Vespers.

Hulp en gebed voor vervolgde christenen
Joris van Voorst van Voorst gaf aan dat er in de wereld 200 miljoen mensen worden vervolgd vanwege hun geloof. Ongeveer 75% van hen is christen. De aard van de vervolging verschilt van discriminatie en pesterijen tot gevangenschap en marteling. Christenen worden vervolgd door dictatoriale regimes, fundamentalisten en nationalistische regimes. Van Voorst tot Voorst wees erop dat dit fundamentalisme zich niet beperkt tot de islam. In India zijn bijvoorbeeld hindoeïstische fundamentalisten actief en er zijn ook christen fundamentalisten.

Kerk in Nood ondersteunt de vervolgde christenen door gebed, informatie en concrete hulp. Van Voorst tot Voorst gaf aan dat hij onder de indruk is van het gebedsleven van de vervolgde christenen zelf. Hij mag hen ontmoeten tijdens de reizen voor zijn organisatie. Binnen het werk van Kerk in Nood speelt het gebed een grote rol. In het kantoor is een huiskapel waar het Allerheiligste zich bevindt. Dagelijks bidden de medewerkers met elkaar het Angelusgebed. Zo verbinden zij hun werken met gebed.

Bidden voor je kinderen
Petra Corbet is nauw betrokken bij Mothers Prayers, een gebedsinitiatief dat twintig jaar geleden in Engeland gestart is door twee moeders die besloten voor elkaars kinderen te bidden. Het initiatief sloeg aan en verspreidde zich snel over heel de wereld. Petra Corbet leidt een groep in Bergen op Zoom. De moeders komen wekelijks bij elkaar bij iemand thuis. Daar staat een kruis. De moeders schrijven de namen van kinderen op ronde papiertjes en doen die in een mand. Ze bidden voor de kinderen en vertrouwen hen aan God toe. Petra beklemtoonde dat het erom gaat je kinderen in Gods handen te leggen en zo te groeien in overgave aan God. Er bestaat ook de mogelijkheid voor kinderloze of alleenstaande vrouwen om mee te doen en in de vorm van geestelijk moederschap voor de kinderen te bidden.

Jezus’ nabijheid
Edwin van Dijk uit Goes getuigde op indrukwekkende wijze hoe hij biddend omgaat met een ernstige ziekte en een mogelijk naderende dood. “Vanuit het geloof mogen wij echter verder kijken dan de prognoses van de wetenschap,” zei hij tot de aanwezigen. Hij vertelde hoe hij kracht krijgt door het gebed van anderen en hoe hij merkt dat Jezus Christus hem op moeilijke momenten daadwerkelijk nabij is. Op een van deze donkere momenten realiseerde hij zich dat hij, ondanks de vele mensen die hem nabij zijn, het laatste deel van zijn levensweg alleen zal moeten afleggen. Juist op dat moment klonk in zijn hoofd de stem van Jezus Christus die tegen hem zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” De dag daarna klonk diezelfde tekst in de eucharistieviering. “Ik heb dat ervaren als een bemoediging en een bevestiging. Ik weet dat Hij bij me zal zijn op het laatste stuk van mijn weg. Ik realiseerde me dat Jezus Christus na dit leven door het offer van zijn leven op mij wacht.”

Petra Corbet en Edwin van Dijk.

 

Andere berichten