Inbezitname bisschopszetel door mgr. dr. J.W.M. Liesen

24 januari 2012

Op zaterdag 28 januari neemt mgr. J.W.M. Liesen de zetel van het bisdom van Breda in bezit tijdens een plechtige eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal. De viering begint om 11.00 uur. De viering is tevens het afscheid van mgr. Van den Hende, die het bisdom van Breda bestuurde als apostolisch administrator in afwachting van de benoeming van de nieuwe bisschop.

Bisschoppen en concelebranten
Celebranten zijn: mgr. dr. J.W.M. Liesen bisschop (elect) van Breda en mgr. dr. J.H.J. van den Hende bisschop van Rotterdam en apostolisch administrator bisdom van Breda. Concelebranten zijn: mgr. dr. W.J. Eijk aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de bisschoppenconferentie, mgr. drs. A.L.M. Hurkmans bisschop van ’s Hertogenbosch, en andere aanwezige bisschoppen. Concelebranten zijn eveneens: mgr. drs. V.G.P.J.M. Schoenmakers, leden van het kathedraal kapittel en andere aanwezige priesters. Vanwege de nuntiatuur is aanwezig mgr. Th.H. Habib.

Hoogwaardigheidsbekleders
De heer dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, is aanwezig bij de viering. Mevrouw drs. K.M.H. Peijs, Commissaris van de Koningin in Zeeland, is verhinderd voor de viering en zal aanwezig zijn bij de aansluitende receptie. De burgemeester van Breda, de heer P.A.C.M. van der Velden, is aanwezig. De gouverneur van de KMA, generaal-majoor ir. R.G. Tieskens, is aanwezig.

Genodigden
De viering wordt bijgewoond door 500 genodigden. Gezien het geringe aantal plaatsen in de kathedraal moest richting parochies een beperkt uitnodigingsbeleid worden gevoerd. In overleg met de dekenale leidingen werd daarom een representatieve selectie gemaakt van mensen om namens de parochies aanwezig te zijn.

Aanwezige bisschoppen:
Mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop (elect) van Breda
Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, apostolisch administrator bisdom Breda
Mgr. dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de bisschoppenconferentie
Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans bisschop van ’s Hertogenbosch
Mgr. F.J.M. Wiertz, bisschop van Roermond
Mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden
Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam

Belgische bisschoppen:
Mgr. dr. J.J. Bonny, bisschop van Antwerpen
Mgr. dr. J.E.H.M De Kesel, bisschop van Brugge

Nederlandse hulpbisschoppen:
Mgr. drs. R.G.L.M Mutsaerts, hulpbisschop bisdom van ’s-Hertogenbosch
Mgr. mr. drs. T.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop aartsbisdom Utrecht
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop bisdom Haarlem-Amsterdam

Emeriti bisschoppen:
Adrianus kardinaal Simonis, emeritus aartsbisschop aartsbisdom Utrecht
Mgr. H.C.A. Ernst, emeritus bisschop van Breda
Mgr. dr. M.P.M. Muskens, emeritus bisschop bisdom van Breda
Mgr. J.G.M. van Burgsteden, emeritus hulpbisschop bisdom Haarlem-Amsterdam

 

Andere berichten